Slovensko pre nelegálnu skládku zaplatí pokutu takmer dva milióny eur

Skládka v Považskom Chlmci. [MČ Považský Chlmec]

Pre skládku v Považskom Chlmci odvedie Slovensko jednorazovú sankciu milión eur. Ďalších 885 tisíc zaplatí za čas, ktorý potrebovalo na aplikovanie rozsudku Súdneho dvora EÚ.

Skládka v Považskom Chlmci, za ktorú Slovensko dostalo pokutu od Súdneho dvora EÚ, je už uzavretá a zrekultivovaná.

Ako pre TASR potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák, potvrdenie o uzavretí bolo vydané 28. decembra 2018. „Aktuálne sa čaká na stanovisko Európskej komisie k pozastaveniu sankcií,“ dodal s tým, že o prípade budú ďalej informovať.

Len podľa zákona

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ malo Slovensko zaplatiť jednorazovú pokutu milión eur a denne platiť päťtisíc eur dovtedy, kým nevydá rozhodnutie o uzatvorení skládky v Považskom Chlmci (mestská časť Žiliny). Od rozsudku po vydanie potvrdenia ubehlo takmer pol roka, Slovensko by teda malo okrem miliónovej pokuty zaplatiť ďalších 885 tisíc eur.

Pokuta od európskeho súdu za skládku v Žiline stúpa každým dňom

Podľa opozičnej SaS je envirorezort k odstraňovaniu environmentálnych záťaží ľahostajný, ten tvrdí, že musí postupovať v súlade so zákonom.

„Možno postupovať len podľa zákona, procesné pochybenia by totiž mohli potrebný čas konania, a teda aj pokutu, znásobiť,“ povedal pred časom v tejto súvislosti Ferenčák.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že skládka v Považskom Chlmci porušuje európske právo, podľa ktorého sa v EÚ malo vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie už v roku 2013. Keďže nedošlo k naplneniu rozsudku a uzavretiu a zrekultivovaniu skládky ako celku, Európska komisia sa v roku 2016 rozhodla zažalovať Slovensko po druhý raz.

Vtedajšie úrady činnosť skládky predlžovali tým, že povolili vytvoriť novú časť skládky. Nová časť síce technicky vyhovovala, ale bola súčasťou nevyhovujúcej skládky ako celku.

Tretia časť skládky

V roku 2016 Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala integrované povolenie na definitívne uzatvorenie a rekultiváciu skládky s právoplatnosťou od 24. novembra 2016. Toto rozhodnutie sa však týkalo len dvoch častí skládky.

Slovensko dostalo miliónovú pokutu za skládku. Už konáme, reaguje envirorezort

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štát vo veci skládkovania odpadov v Žiline nerešpektoval jeho predchádzajúci rozsudok, ani platnú európsku legislatívu.

Na tretiu časť skládky sa rozhodnutie nevzťahovalo z dôvodu nevyriešených vlastníckych práv k pozemkom pod skládkou.

Na situáciu reagoval envirorezort návrhom zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Tá rieši situácie, keď niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť skládku uzatvoriť a rekultivovať ju na vlastné náklady a ako dôvod uvádzajú, že nemajú vyrovnané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou.

Novela platí od júla a zavádza mechanizmus, ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke.