Triedime málo, hrozí nám infringement

Do roku 2020 musí Slovensko na základe európskej legislatívy triediť 50 percent komunálnych odpadov. Dnes však Slováci recyklujú iba približne 8 percent, čo je skoro najmenej z členských krajín Európskej únie.  

„Štatistika nakladania s komunálnymi odpadmi na území Slovenska dnes vôbec nie je lichotivá,“ potvrdil na 6. ročníku konferencie Samospráva a triedený zber, ktorú organizuje oprávnená spoločnosť ENVI-PAK, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferenc.

„V roku 2013 vzniklo na Slovensku 1,7 milióna ton komunálnych odpadov, čo v prepočte znamená 322 kg na jedného obyvateľa štátu. Vyše 70 % týchto odpadov dlhodobo skládkujeme…čím sa zaraďujeme, bohužiaľ, v rámci EÚ medzi členské krajiny, ktoré nakladajú s komunálnymi odpadmi v najväčšej miere tým najmenej vhodným spôsobom,“ vysvetlil Ferenc.

Nový zákon o odpadoch, ktorý po niekoľkoročnom úsilí vstúpi do platnosti v januári budúceho roka by mal túto situáciu výrazne zmeniť. Zavádza nové pravidlá pre výrobcov, má za úlohu „zaplátať“ diery vo financovaní odpadového hospodárstva a odbremeniť obce od nákladov spojených s triedeným zberom.

Informácie o konkrétnych zmenách a povinnostiach výrobcov, obcí a zberových spoločností prinesieme v priebehu týždňa.  

Hrozí nám európsky súd

O zlej situácii v slovenskom odpadovom hospodárstve vedia ministerstvá už dlhodobo. Slovensko v minulosti čelilo viacerým právnym konaniam EÚ, tzv. infringementom, práve kvôli nedostatočnej implementácii odpadových smerníc.

Hoci nová legislatíva obsahuje po prvýkrát aj vyhlášku o štandardoch triedeného zberu, ktoré musí dosiahnuť každá jedna obec a mesto na Slovensku, zástupcovia ministerstva priznávajú, že sa nám pravdepodobne za päť rokov limity dosiahnuť nepodarí.

„Áno, hrozí nám aj infringement,“ povedal pre EurActiv generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) Dušan Jurík.

Jurík však neočakáva, že Slovensko bude čeliť vysokým pokutám, pretože problémy s dosahovaním cieľom má viacero krajín. V takom prípade by sme boli vďaka minulým precedensom sankcií ušetrení.  

Problémy budú najmä s papierom

Množstvo vyseparovaných komodít každoročne stúpa. Najviac sa darí sklu, čo potvrdzujú aj štatistiky, ktoré vypracováva spoločnosť ENVI-PAK.

V minulom roku každý Slovák vytriedil približne 11,33 kg skla, čo je iba o 2 percentá menej, ako potrebujeme na dosiahnutie cieľov pre rok 2020, ak by sme počítali s tým, že MŽP zvolí najprísnejšiu metodiku výpočtu potrebných limitov.

O porovnanie horšie sú na tom plasty a papier. V roku 2014 každý občan Slovenska vyhodil do žltého kontajnera len 6,85 kg plastových fliaš a iba 6,98 kg papiera do modrého kontajnera. Do piatich rokov potrebujeme tento objem zvýšiť o celých 10 a 17 kilogramov.

Triedenie papiera sa navyše podľa zástupcov organizácie medziročne prepadlo takmer o polovicu a to najmä v hlavnom meste Slovenska. „S najväčšou pravdepodobnosťou je tento stav spôsobený aktivitou výkupní. Tento papier reálne vznikol a bol reálne vyzbieraný, ale tým, že skončil v prúde, ktorý ide cez výkupne, tak sme ho jednoducho nemohli zaevidovať,“ vysvetlil riaditeľ komoditného oddelenia ENVI-PAK, Roman Vandák.