A ty vieš ako triediť odpad?

Zdroj: Triedený zber/ Thomas Abbs/Flickr

Európska legislatíva stanovuje Slovensku do konca roka 2020 triediť aspoň 50 % komunálnych odpadov.

Hoci prieskumy ukazujú, že Slováci majú o separovaný zber do farebných kontajnerov záujem, reálne dnes triedia iba niečo cez 9 percent. V rámci EÚ sa tak Slovensko dlhodobo drží na chvoste krajín, ktoré aktívne odpad recyklujú.

Čítajte aj: Slováci triedia najmä slovne

Dôvodom môže byť aj fakt, že až do začiatku tohto roka zákon presne nestanovoval ako majú občania triediť. Každá obec si tak mohla vytvoriť vlastný systém.

„Je naozaj pravda, že systém triedenia nie je v mestách a obciach jednotný. Napríklad plechovky patria v Trnave do kontajnerov s plastmi, v okolí Piešťan pre ne majú červené nádoby na zber kovov a v Trenčíne ich netriedia vôbec,“ vysvetlil Michal Sebíň z organizácie NATUR-PACK pričom doplnil, že nový zákon o odpadoch zaviedol základné farby, ktoré musia obce povinne používať.

S rozhodovaním kam zahodiť plechovku od piva či polystyrénový obal  v rôznych mestách a obciach má od marca pomôcť aj nová mobilná aplikácia Green Bin, ktorú spolu s partnermi vyvinulo občianske združenie EKOrast.

„Dúfame, že mobilná aplikácia Green Bin prispeje k tomu, že sa zvýši počet kilogramov, ktoré Slováci vytriedia. V dnešnom svete neexistuje odpad, všetko sú to cenné suroviny. Z vytriedeného odpadu sa dajú vyrobiť nové vec, ktorých výroba je potom lacnejšia a hlavne šetrnejšia k životnému prostrediu, pretože netreba znovu ťažiť kovy, drevo, ropu na výrobu plastov a podobne,“ povedala Jana Ružická z EKOrastu.

Okrem pomoci s triedením bežného domáceho odpadu ponúka aplikácia aj informácie o tom, kam v okresných mestách odovzdať špecifický odpad, akým je napríklad stavebný odpad a navigáciu na zberné dvory a predajne, ktoré zbierajú elektroodpad a staré lieky.

„Radi by sme občanov upozornili, aby svoje staré elektrospotrebiče v žiadnom prípade neodovzdávali podomovým zberateľom odpadu. Je dôležité, aby ich priniesli do zberného dvora alebo priamo do predajne s elektronikou. Ak svoj elektroodpad darujú podomovým zberateľom, môžu si byť istí, že prispeli na nelegálne skládky,“ povedal Jozef Kozák z organizácie SEWA, ktorá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

Reakcie na aplikáciu sú predbežne pozitívne hoci používatelia upozorňujú, že chýbajú “banality” ako informácie o tom, kam hodiť “kelímok od jogurtu”.

screen322x572
 
screen322x572 (2)

screen322x572 (1)
 
screen322x572 (3)

Aplikáciu Green Bin je možné stiahnuť si bezplatne cez App Store alebo prostredníctvom Google Play.