Únia plánuje zjednotiť farby zberných nádob na odpad

Ilustračný obrázok [Flickr/Andre Roberto Doreto Santos]

V nadväznosti na Európsku zelenú dohodu a snahu zlepšiť zber odpadu a mieru recyklácie, pripravuje Európska komisia návrh na zjednotenie farieb odpadových nádob pre jednotlivé typy odpadu. 

„V súčasnosti existujú rôzne typy odpadových nádob, rôzne pravidlá na zber odpadu a rôzne spôsoby zberu,“ konštatoval na bruselskom festivale Ideas Mattia Pellegrini z generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie.

„Veľa odpadu, ktorý sa dá recyklovať, skončí vo všeobecnom odpade,“ poznamenal Pellegrini s tým, že „ľudia sú často zmätení a vyhadzujú odpad do zlých nádob“.

Plán predstaviť európsky harmonizovaný model pre separovanie, označovanie a zber odpadu je súčasťou európskej stratégie obehovej ekonomiky a tým aj Európskej zelenej dohody.

Európska komisia chce predstaviť nové usmernenia do roku 2022. Jednou z možností je spojiť to s úpravou smernice o odpade z obalov, ktorý sa očakáva v júni 2021.

Ak bude farebná odpadová škála spoločná, uľahčí to podľa Pellegriniho aj celoeurópske osvetové kampane.

Envirorezort chce údaje o komunálnych odpadoch využiť na lepšiu tvorbu politík

Od augusta začala platiť metodika, pomocou ktorej bude rezort životného prostredia zisťovať, z čoho sa skladá komunálny odpad. Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) tento krok vítajú.

Podrobnú analýzu komunálnych odpadov potrebuje ministerstvo na získanie porovnateľných údajov. Má mu to pomôcť lepšie nastaviť smerovanie odpadového …

Súkromný sektor nápad víta

Priemysel nápad vniesť viac harmonizácie do manažmentu odpadov podporuje. Jean Hornain z francúzskej organizácie zodpovednej za zber a triedenie komunálneho odpadu hovorí, že harmonizácia by dávala veľký zmysel, nakoľko sa farby nádob len vo Francúzsku líšia od regiónu k regiónu.

Archana Jagannathan, ktorá ma starosti udržateľné riešenia pre obaly v spoločnosti PepsiCO hovorí, že „je dôležité, aby spotrebitelia vedeli, kam majú odnášať odpad a ako“. Nový systém bude podľa nej motivovať spracovávateľov recyklovaného odpadu k novým investíciám.

Podľa Jagannathan by harmonizácia podporila aj vznik nového paneurópskeho trhu s odpadom a druhotnými surovinami.

Snaha o harmonizáciu systému zberu odpadu súvisí aj s konceptom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V rámci neho výrobcovia tovaru financujú aj jeho zber a spracovanie. V 90. rokoch 20. storočia sa vďaka tomuto modelu sa len vo Francúzku a Nemecku investovalo do vytvorenia systémov separovaného odpadu 10 miliárd eur.

„Vo Francúzsku dnes recyklujeme 70 percent obalov z domácností, čo je úspech posledných 25 rokov,“ povedal v tejto súvislosti Hornain.

Cena za spracovanie obalov sa líši od krajiny ku krajine, v závislosti od národných špecifík schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov, akú krajina uplatňuje. Harmonizovanejší systém by lepšie odrážal náklady na manažment odpadov a umožnil škálovať pri budovaní nových recyklačných liniek.

Slováci produkujú čoraz viac odpadu, polovica končí na skládkach

Princíp „zaplať, koľko vyhodíš“ a lepšie nakladanie s bioodpadmi. To sú riešenia, s ktorými prichádza rezort životného prostredia, aby znížil vysokú mieru skládkovania na Slovensku. Zelené organizácie hovoria o predchádzaní vzniku odpadu a recyklácii, v hre ostáva aj jeho spaľovanie.

Odpor zo strany štátov

V súčasnosti schéma rozšírenej zodpovednosti výrobcov pokrýva len isté kategórie odpadov – obaly, jednorazové plasty, batérie či elektroniku. Po novelizácii európskych pravidiel by sa mohla týkať aj textilu či stavebného odpadu.

Dá sa však očakávať, že členské štáty môžu mať s takýmito návrhmi, ktoré by museli náročne implementovať, problém. V niektorých prípadoch je to navyše otázka pre regionálnu či miestnu úroveň.