V recyklácii papiera sa EÚ darí, inde až tak nie

Podľa organizácie Európska rada pre zhodnotený papier (ERPC) vzrástla recyklácia papiera za posledných 20 rokov o 30 %. V roku 2012 Európa zrecyklovala 71, 7 % papierového odpadu. Papier sa tak stal v Európe materiálom s najväčšou mierou recyklácie.

V Európe sa papier v priemere opakovane použije  3,5-krát za rok. Vo svete je to len 2,4-krát. Vyplýva to z údajov ERPC.

V porovnaní s rokom 1998 klesla spotreba papiera v Európe o 13 % a množstvo recyklovaného papiera sa zvýšilo 1,5-krát. Podľa ERPC ide o „významný úspech“.

V recyklovaní iných materiálov ale Európa nenapĺňa svoj potenciál.

Adriana Rodrigová, ktorá vedie kampaň efektívneho využívania zdrojov v organizácii Priatelia Zeme Europe (FOEE) hovorí, že napriek úspechu s papierom sú tu aj iné vysokohodnotné materiály, ktoré namiesto toho, aby boli zrecyklované ležia na skládkach alebo sú spaľované.

Posledná štúdia tejto environmentálnej mimovládnej organizácie ukázala, že Európa stále vyváža na skládky alebo spaľuje až 60 % svojho odpadu.

Navyše v EÚ stále prevládajú veľké rozdiely.  V 13 európskych krajinách recyklácia papiera presahuje 70 %. Zároveň sa ale znížil počet krajín s recykláciou papiera nižšou ako 60 %.

ERPC sa podieľa projektu EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť mieru recyklácie papiera predovšetkým v krajinách strednej Európy a to napríklad zlepšením zberných systémov.

Podľa organizácie FOEE Bulharsko a Rumunsko stále vyvážajú na skládky alebo spaľujú až 99 % odpadu.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie už v snahe znížiť množstvo odpadu a zefektívniť využívanie zdrojov v Európe rozbehlo viacero iniciatív. Príkladom je aktuálna verejná konzultácia o plastovom odpade.

Európska komisia má zhodnotiť ako je na tom EÚ s plnením recyklačných cieľov. Podľa Adriany Rodrigová z FOEE by mali byť nastavené prísnejšie.  

„Mali by extrémne zvýšiť ciele pre všetky krajiny, aby recyklovali všetky materiály na úrovni 70 %, nie iba papiera. Napríklad Flámsko už teraz recykluje viac ako 70 % svojho komunálneho odpadu, čo opäť dokazuje, že je to možné“, povedala Rodrigová.

Rámcová smernica pre odpad z roku 2008 vyzýva na recykláciu minimálne 50 % odpadu z domácností do roku 2020.