Zelené podnikanie na Slovensku? Štát nemá stratégiu, ľudia chuť (anketa)

zelené podnikanie

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR/AP

Výrobca ocele: Potrebujeme stratégiu

Zelené podnikanie musí byť motivované legislatívne a finančne.

Pre nastavenie motivačných kritérií potrebujeme mať na Slovensku stratégiu a definíciu toho, čo je zelené podnikanie s určením presných cieľov, ktoré chceme dosiahnuť.
K dosiahnutiu cieľov je potrebné vytvoriť stratégiu, nástrojov vrátane motivačných faktorov.

Miloš Fodor, generálny manažér pre environment, U. S. Steel Košice

https://euractiv.sk/clanky/energetika/zelene-investicie-na-slovensku-priemysel-ocakava-vacsiu-pomoc-statu/

Predajca áut: Zelených treba zvýhodniť

Každé zelené podnikanie alebo aktivity, ktoré budú akokoľvek ohľaduplnejšie k životnému prostrediu ako súčasné riešenia a budú zároveň dávať ekonomický zmysel, by mali byť ocenené.

Či už sa bude jednať o finančné zvýhodnenie formou dotácie, aby sa start up rozbehol a viac dostal do praxe, alebo legislatívne, kde využívanie zelenej inovácie bude zvýhodňovať podnikateľa pred ostatnými konvenčnými konkurentmi.

Takýmto spôsobom by sa zabezpečilo chápanie inovácie ako konkurenčnej výhody.

Zároveň by boli vítané podobné diskusie, ako bola tá naša kde by sa podelili podnikateľské subjekty o svoje dobré skúsenosti a napomohli by rozbehu podobných projektov aj iným spoločnostiam (workshop ministerstva životného prostredia z 26. januára, pozn. red.). V podnikateľskom sektore to nazývame share best practice.

V neposlednom rade je nutná aj osveta bežného obyvateľstva ako konečného užívateľa zelených produktov či už služieb, výrobkov, alebo celých inovačných komplexov, aby vnímalo najmä ekologickú stránku zlepšení a nie len finančný profit.

Martin Šefčovič, fleet manager, Nissan Sales Central and Eastern Europe

Výrobca izolácií: Formulujme spoločenský dopyt

Pre úspech zeleného podnikania je potrebné uviesť do života niekoľko základných pravidiel zeleného podnikania.

Po prvé, okamžitý zisk, bez posúdenia ostatných nákladov a dopadov na životné prostredie po dobu činnosti či životnosti výrobku nesmie mať prioritu spoločenského dopytu.

Po druhé, potrebujeme jasnú formuláciu spoločenského dopytu. Čo chceme dosiahnuť našimi aktivitami, novými výrobkami a výrobnými postupmi a ich podporou prostredníctvom investičných stimulov?

Po tretie, ponuky zelených riešení výrobkov, výrobných postupov a inej činnosti musia mať  verejnú podporu od štátu.

Zelené podnikanie na Slovensku je dnes zatiaľ skôr vecou osobného presvedčenia podnikateľa konať v záujme budúcich generácií ako vecou podnikania v zmysle ponuka-dopyt.

Juraj Plesník, konateľ, Stered

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/na-slovensku-recyklujeme-textil-z-aut-patentovanou-technologiou-021730/

Expertka: Chýba medzisektorová spolupráca

Na Slovensku chýba medzisektorová spolupráca, ktorá by viedla k spoločnej stratégii na podporu zeleného podnikania, nastaveniu koncepčného riešenia prechodu na zelené hospodárstvo.
Chýba efektívne prepojenie medzi firmami, spotrebiteľmi, organizáciami v oblasti vedy a výskumu a vzdelávania, štátnym sektorom a tretím sektorom.

Potrebné je nastaviť formy podpory zeleného podnikania z pohľadu udržateľnosti investícií. Dôležitú rolu hrá informovanosť súkromného sektora a verejnosti o dostupnosti inovatívnych riešení.

Petra Cséfalvayová, strategické poradenstvo pre súkromné spoločnosti, Inštitút cirkulárnej ekonomiky