Zmeniť odpad na zdroj

Európska komisia predstaví 1. júla svoj ambiciózny plán pre hospodárstvo využívajúce odpad (Circular Economy Package). Jeho autorom je François-Michel Lambert, poslanec EP za Stranu zelených a predseda Institute for Circular Economy.

Optimalizácia odpadu

Cieľ znižovania odpadov vychádza z poznania, že zdroje sú obmedzené. 

Recyklovanie je síce jednou z foriem optimalizácie odpadu, ale takmer vždy po nej zostáva materiálna strata. Recyklácia nie je sto percentná, hovorí Lambert.

Je preto podľa Lamberta nutné dbať aj na trvácnosť a účinnosť výrobkov, inovovať v oblasti daní, účtovníctva a regulácií, aby sa mohol vytvoriť nový biznis model.

Viac služieb namiesto produktov

Dôležité je tiež, aby sa spoločnosti zamerali ponuku služieb, a nie na predaj produktov, hovorí Jocelyn Bleriot z Ellen McArthur Foundation.

Príklad toho, ako predĺžiť životný cyklus je podľa nej prenájom. Prístup k produktom namiesto ich vlastníctva môže stimulovať infraštruktúru a logistiku a umožňuje medzisektorovú spoluprácu.

Ciele Komisie

Rámec pre hospodárstvo využívajúce odpad chce systematizovať rastúci dopyt pre tento model.

Hlavnými cieľmi zostáva znižovanie množstva odpadov a jeho recyklácia. Očakáva sa revízia cieľov pre odpadovú legislatívu a reforma troch existujúcich smerníc , o odpade, skládkach a obaloch. Témou bude aj vytváranie zelených pracovných miest.

V súčasnosti sa v EÚ recykluje 20 % odpadu, čo by k roku 2020 malo vzrásť na hodnotu 50 %. Tento cieľ by mal nový balík Komisie zvýšiť na 80 % v roku 2020, k čomu by sa mal pridať aj strop 20 % na odpad vzniknutý spaľovaním. Ak by sa tieto hodnoty podarilo dosiahnuť, vyvážanie odpadu na skládky by bolo de facto zakázané.

Rozdiely medzi krajinami

V rámci EÚ existujú veľké rozdiely v odpadovom manažmente a recyklovaní, najmä medzi severnými a južnými krajinami.

Najväčšie nedostatky majú väčšinou nové členské štáty. Európsky súdny dvor vedie napríklad spory s Bulharskom ohľadom 113 ilegálnych skládok, ktoré aj napriek varovaniam stále fungujú.

Na druhej strane, Nemecko, Holandsko a Švédsko sú v otázke recyklácie a spaľovania odpadov lídrami.

Niektoré európske krajiny, ako Nemecko, Belgicko, Holandsko a Veľká Británia, už prijali aj rámcové zákony o hospodárstve využívajúcom odpad.

Ďalšie kroky

1.júl: Európska komisia predstaví balík o "circular economy".