Štatistiky o obaloch a odpade z obalov 1998-2010

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Združenie EUROPEN v januári vydalo aktualizovanú správu o odpade z obalov, podľa ktorej dochádza k oddeleniu rastu produkcie odpadov z obalov od rastu HDP.

„Dôvodmi sú najmä vyššia miera zužitkovania a obzvlášť miera recyklácie,“ poznamenala Virginia Janssen, generálna riaditeľka združenia EUROPEN.

Napriek tomu, že v období rokov 2000-2010 došlo k nárastu výdavkov domácností na potraviny a nealkoholické nápoje o 17,5 % per capita, starnúcej populácii a celoeurópskemu trendu k menším domácnostiam, ktoré všetky vedú k nákupu väčšieho množstva balených potravín, množstvo obalov bez drevného základu uvedeného na trh stúpol v rovnakom období v starších členských krajinách (EÚ-15) len o 5,6 %.  

Množstvo obalov , ktoré v rokoch 2005-2010 vstúpili do obehu v EÚ-15, sa znížilo zo 183 kg per capita na 176 kg. V nových členských krajinách (EÚ-12) zase toto množstvo narástlo zo 79 kg per capita na 84 kg.

Štatistiky tiež ukazujú, že v roku 2010 sa zhodnotilo 76 % obalov umiestnených na trh v EÚ-27, oproti 67 % v roku 2005. Miera recyklácie obalov stúpla z 55 % v roku 2005 na 63 % v roku 2010. Množstvo použitých obalov odoslaných na konečnú likvidáciu kleslo z 33 % v roku 2005 na 24 % v roku 2010.

Aktualizovanú analýzu štatistík v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.