Za štyri roky zvýšila triedenie o 20 percent. Parma urobila odpadovú revolúciu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Parma. FOTO-WIKIMEDIA

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Zelená ekonomika

Za štyri roky sa Parma zmenila z priemerného manažéra odpadu na príklad hodný nasledovania, upozorňuje júnová analýza európskej siete združení a samospráv Zero Waste Europe. Za jej úspechom stojí politická vôľa, zapojenie občianskej spoločnosti a stratégia založená na znižovaní množstva komunálneho odpadu.

Severotalianske mesto so 190-tisíc obyvateľmi sa na začiatku podobalo celému regiónu. Množstvo vyprodukovaného odpadu sa držalo vysoko a triedený zber roky stagnoval na úrovni 45 percent. Región preto navrhol postaviť spaľovňu.

Bol to práve projekt spaľovne, ktorý zmobilizoval občiansku spoločnosť v Parme. Združenie Gestione Corretta Rifuti e Risorse (Správny manažment odpadov a zdrojov), ktoré je členom Zero Waste Europe, ju odmietalo a žiadalo alternatívne riešenia. Zo spaľovne sa stala téma miestnych volieb v roku 2012.

Diskusie s občanmi

Výsledkom bolo, že starosta, ktorý projekt podporoval, skončil. Kandidát, ktorý toto riešenie kritizoval, zvíťazil. Ten do svojho tímu zobral aj jednu z aktivistiek.

Hoci stavbu spaľovne podľa Zero Waste Europe nebolo možné zrušiť, pretože bola príliš pokročilá, nový starosta spustil program stratégie “nulového odpadu”. Radnica zorganizovala diskusie a verejné vypočutia, na ktoré pozvala občanov.

V minulosti sa zber odpadu organizoval predovšetkým cez kontajnery, systém od dverí k dverám sa takmer nepoužíval. Vo väčšine mesta sa nezbieral bioodpad. Náklady na spracovanie odpadu boli veľmi vysoké, kým príjmy z recyklácie veľmi nízke.

Nový starosta, nový prístup

S novým starostom prišiel nový prístup. Parma zlepšila zber triedeného odpadu prostredníctvom systému od dverí k dverám a samostatným zberom bioodpadu.

Zaviedla tiež nový systém platieb za množstvo odpadu (pay-as-you-throw). Podľa neho výška poplatku závisí od množstva vyprodukovaného odpadu.

Komunálny odpad v Parme pritom po celý čas spracúva rovnaká firma – Iren. Tá vlastní aj spaľovňu. Firma sa však do tvorby novej stratégie zapojila a novému systému sa prispôsobila.

Lepšie triedenie, menej odpadu

Výsledok: za štyri roky sa znížilo množstvo produkovaného odpadu o 15 percent. Podiel triedeného zberu sa zvýšil zo 48,5 percenta v roku 2011 na 72 percent v roku 2015. Množstvo odpadu na obyvateľa sa za ten čas znížil z 283 kg na 126 kg (pokles o 59 percent).

Zmena vo financovaní zrejme nie je hlavným dôvodom pokroku. Mesto ho zaviedlo až v druhej polovici roku 2015. Za zmenou je najmä nový systém zberu od dverí k dverám a zber bioodpadu.

Ambície mesta však idú ešte ďalej. V roku 2016 chce zvýšiť podiel triedeného odpadu na 80 percent a znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa na 100 kg.