Zelená ekonomika: Firmy a spotrebitelia nie sú ani informovaní

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Chorvátske rameno

Z čistenia Chorvátskeho ramena v Petržalke. FOTO-TASR

O hlavných prekážkach pre zelené podnikanie na Slovensku píše Petra Cséfalvayová zodpovedná za strategické poradenstvo pre súkromné spoločnosti v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky.

Na Slovensku chýba medzisektorová spolupráca, ktorá by viedla k spoločnej stratégii na podporu zeleného podnikania – nastavenie koncepčného riešenia prechodu na zelené hospodárstvo.

Chýba efektívne prepojenie medzi firmami, spotrebiteľmi, organizáciami v oblasti vedy a výskumu a vzdelávania, štátnym sektorom a tretím sektorom.

https://euractiv.sk/nazory/zivotne-prostredie/zelene-podnikanie-na-slovensku-je-viac-vecou-osobneho-presvedcenia-ako-trhu/

Potrebné je nastaviť formy podpory zeleného podnikania z aspektu udržateľnosti investícií.

Dôležitú rolu hrá informovanosť súkromného sektora a verejnosti o dostupnosti inovatívnych riešení.

Ak chceme byť konkrétnejší, tak je potrebné zadefinovať výzvy, ktorým Slovensko čelí:

  • absencia príkladov dobrej praxe;
  • znevýhodnenie na trhu dopytu a ponuky orientujúcich sa len na základe ceny a nie na základe skutočných nákladov na výrobok či službu, ktoré zahŕňajú aj dopad na naše životné prostredie a spoločnosť ako takú; kúpna cena ekologických a inovatívnych výrobkov často nemôže súperiť s kúpnou cenou výrobkov, ktoré tieto parametre nespĺňajú;
  • komplikovaná dostupnosť podporných prostriedkov pre spoločnosti, ktoré chcú do svojho podnikania zaradiť ekologické a ekoinovatívne prvky – napríklad podporné prostriedky vo forme finančnej pomoci (vysoká byrokracia, náročná zrozumiteľnosť);
  • nízke povedomie firiem o možnostiach využívať nástroje “zeleného” podnikania; týka sa možnosti využiť konzultácie ohľadne konkrétnych nástrojov pri firemných procesoch ako aj pri celom životnom cykle výrobku či služby;
  • nízke povedomie spotrebiteľov ohľadom “zelených” výrobkov či služieb; ide o nízke povedomie ohľadom charakteristiky parametrov samotného “zeleného” výrobku či služby, ktoré je možné pri kúpe posudzovať, kde je možné takéto výrobky služby, získať;
  • nedôvera spotrebiteľov, pochybnosti, či takéto výrobky dosahujú deklarovanú kvalitu;
  • absencia komplexných dát týkajúcich sa životného cyklu materiálov či výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/zelene-podnikanie-na-slovensku-stat-nema-strategiu-ludia-chut-anketa/