Najlepšie separujúcim mestom je Liptovský Mikuláš

Komerčný obsah

Na druhom ročníku konferencie Samospráva a separovaný zber 2011, ktorú 29. septembra zorganizovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce na Slovensku. Víťazi súťaže si rozdelili finančné ceny v hodnote 10.500 €, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory separovaného zberu odpadov.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách si odniesli mestá a obce:

Najlepšie mesto / obec v separovaní papiera – mesto Šaľa

Najlepšie mesto / obec v separovaní plastu – obec Šárovce

Najlepšie mesto / obec v separovaní skla – mesto Stará Ľubovňa

Najlepšie mesto / obec v separovaní nápojových kartónov – obec Košeca

Mesto / obec s najlepšie separujúcimi obyvateľmi – mesto Skalica

Mesto / obec s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu – mesto Stupava

Mesto / obec s najvyššou efektivitou separovaného zberu – mesto Kysucké Nové Mesto

Mesto / obec s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva – mesto Žiar nad Hronom – za rozšírenie komodít separovaného zberu odpadov nad rámec legislatívnych povinností.

Hlavná cena – Najlepšie separujúce mesto / obec na Slovensku v roku 2011 putovala do Liptovského Mikuláša.