Najlepšie separujúcim mestom na Slovensku je v roku 2012 mesto Nemšová

Komerčný obsah

Súťaže sa zúčastnili všetky mestá a obce zapojené do systému priamej podpory separovaného zberu, ktorý prevádzkuje oprávnená organizácia ENVI-PAK.

Súťažiace samosprávy boli rozdelené podľa veľkosti do dvoch kategórií. Obce a mestá s počtom obyvateľov do 5000 obyvateľov a obce a mestá nad 5000 obyvateľov.  Následne boli vyhodnotené v oboch kategóriách obce a mestá:

 1. s najvyššou vyseparovateľnosťou – to znamená v množstve vyseparovaného papiera, skla, plastu a viacvrstvových kombinovaných materiálov v prepočte na jedného obyvateľa
 2. s najväčšou hustotu zbernej siete – to znamená, že ich obyvatelia majú najkomfortnejší systém separovaného zberu
 3. s najvyššou efektivitou zbernej siete – to znamená najlepšie využívanie vriec a kontajnerov, ktoré majú občania v mestách a obciach k dispozícii.

Do vyhodnotenia celkového víťaza boli zaradené všetky obce a mestá bez rozdielu veľkosti. Pri vyhodnocovaní hlavnej ceny sme zohľadnili umiestnenie v jednotlivých kategóriách s podmienkou, že obec/ mesto musí separovať všetky základe druhy odpadu: papier, plasty, sklo i kovové obaly.

O víťazovi v kategórií Environmentálny počin roka rozhodovali návštevníci internetovej stránky www.envipak.sk.

Finalistami a ocenenými v jednotlivých kategóriách boli:

 • samospráva do 5000 obyvateľov s najvyššou vyseparovateľnosťou,(výška odmeny 1000€)
  • Liptovský Ondrej
  • Nižná Boca
  • Trebatice

  Ocenený: Nižná Boca

 • samospráva do 5000 obyvateľov s najväčšou hustotou inštalovanej zbernej siete (výška odmeny 1000€)
  • Dolná Seč
  • Hontianska Vrbica
  • Zbrojníky

  Ocenený: Hontianska Vrbica

 • samospráva do 5000 obyvateľov s najlepšou efektivitou zbernej siete,(výška odmeny 1000€)
  • Bolešov
  • Močenok
  • Stará Myjava

  Ocenený: Bolešov 

 • samospráva nad 5000 obyvateľov s najvyššou vyseparovateľnosťou (výška odmeny 1000€)
  • Dubnica nad Váhom
  • Nemšová
  • Prievidza

  Ocenený: Dubnica

 • samospráva nad 5000 obyvateľov s najväčšou hustotou inštalovanej zbernej siete (výška odmeny 1000€)
  • Dubnica nad Váhom
  • Prievidza
  • Stropkov

  Ocenený: Prievidza

 • samospráva nad 5000 obyvateľov s najlepšou efektivitou zbernej siete (výška odmeny 1000€)
  • Dolný Kubín
  • Nemšová
  • Svidník

  Ocenený: Svidník

 • ekologický počin roka (výška odmeny 1500€)
  • Alekšince
  • Huncovce
  • Dolný Lopašov
  • Horná Ves
  • Skalica
  • Závada

  Ocenený: Skalica

 • hlavná cena – najlepšie separujúce mesto/obec na Slovensku

Ocenený: Nemšová

Konferencia sa konala pod záštitou prezidenta Únie miest Slovenska a primátora mesta Prešov JUDr. Pavla Hagyariho. Partnermi konferencie boli Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Únia potravinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Slovenské združenie výrobcov piva a sladu.