Odborná konferencia: Samospráva a triedený zber 2014

Komerčný obsah

V poradí 5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber 2014 sa uskutoční 9. októbra 2014 v hoteli Tenis vo Zvolene od 9.00 do 16.00 hodiny.

Hlavnou témou konferencie bude nový zákon o odpadoch. Rozprávať sa bude o dopadoch novej právnej úpravy na mestá a obce.

Priestor dostane aj téma rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) z pohľadu samosprávy a to tak pri nakladaní s odpadmi, na ktoré sa RZV vzťahuje aj s odpadmi na ktoré sa nevzťahuje.

Do programu konferencie je zaradené aj vyhodnotenie 5. ročníka Súťaže o najúspešnejšie mestá a obce v oblasti triedenia odpadov a environmentálnych aktivít za rok 2013, ktoré budú odmenené finančnými cenami v celkovej výške 10 500 eur.

Organizátormi konferencie sú oprávnená organizácia ENVI-PAK a nezávislé neziskové združenie právnických osôb SLICPEN.

Pre samosprávy zapojené v systéme ZELENÝ BOD je účasť BEZPLATNÁ.

Ďalšie informácie aj s podmienkami účasti nájdete v pozvánke.