Zákaz jednorazových plastov môže pomôcť s problémom skládkovania, myslí si ENVI – PAK

Komerčný obsah

Jednorazový plastový príbor. [EPA-EFE/STIAN LYSBERG SOLUM]

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok 21. 5. 2019 prijala smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, ktorou sa zavádzajú nové prísne obmedzenia používania niektorých jednorazových plastových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI – PAK verí, že aj tento krok pomôže k riešeniu najpálčivejšieho problému Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva – k zníženiu miery skládkovania a zároveň aj k čistejšiemu životnému prostrediu.

Smernica o jednorazových plastoch nadväzuje na existujúce právne predpisy EÚ týkajúce sa odpadu, zachádza však ďalej tým, že novými predpismi sa zakazuje používanie niektorých jednorazových plastových výrobkov, pre ktoré existujú alternatívy. Okrem toho sa zavádzajú osobitné opatrenia na obmedzenie používania najčastejšie odhadzovaných plastových výrobkov. „Ruka v ruke so znižovaním množstva vyrábaných jednorazových plastov by malo prísť  aj k znižovaniu množstva odpadu. Veríme, že aj vďaka tomuto kroku príde k eliminácii najväčšieho problému slovenského odpadového hospodárstva, ktorým je neúmerne vysoká miera skládkovania komunálneho odpadu,“ uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI – PAK.  Ako dodala, v roku 2017 to bolo až 61 % komunálneho odpadu.

Podľa novej smernice budú najneskôr v roku 2021 zakázané jednorazové plastové taniere, príbory, slamky, paličky na balóny a vatové tyčinky.  Členské štáty sa dohodli, že najneskôr v roku 2029 splnia cieľ, ktorým je zbierať 90 % plastových fliaš, pričom plastové fľaše budú musieť najneskôr v roku 2025 obsahovať najmenej 25 % recyklovaného obsahu a 30 % najneskôr v roku 2030.

ENVI – PAK  v týchto dňoch pracuje na materiáli, v ktorom analyzuje možnosti a navrhuje riešenia, ako splniť ambiciózne ciele, ktoré kladie EÚ. „Ide najmä o zvýšenie podielu recyklácie na úkor skládkovania. Už o niekoľko dní budeme môcť predstaviť analýzu a navrhované riešenia, na ktorých sa zhodujú viacerí odborníci špecializujúci sa na problematiku odpadov,“ povedala Nováková.

Slovensko dnes čelí dôležitým výzvam v oblasti odpadového hospodárstva a zodpovednosť za životné prostredie musí prevziať každý z nás. „Svoj diel zodpovednosti musia niesť aj  občania – spotrebitelia, pretože primárne na ich správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť.  Preto je podľa nás dôležitá intenzívna osveta a vzdelávanie o potrebe triedenia,“ dodala Nováková.

Členské štáty EÚ uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Partneri

ENVI - PAK