Členské štáty: Navrhované ciele pre recykláciu batérií sú nerealistické

Krátka správa.

Vlády členských krajín nesúhlasia s návrhom Európskej komisie pre udržateľnosť batérií. Legislatíva má zabezpečiť, aby očakávaný nárast používania batérií, napríklad v doprave, nepriniesol negatívne environmentálne dôsledky.

Pre výrobcov a dovozcov má od roku 2030 zavádzať povinné minimálne podiely recyklovaného kobaltu, lítia, niklu a olova, od roku 2024 povinnosť uvádzať environmentálnu stopu batérií. Členským krajinám prinesie povinnosť zvýšiť zber použitých batérií zo súčasne platného limitu 45 percent na 65 percent do roku 2025 a 70 percent v 2030.

K takémuto kroku vyzvalo Úniu aj viacero vedúcich firiem zo sektora spracovania odpadu. Počas diskusie o návrhu v Rade však zazneli zo strany niektorých členských krajín výhrady k nerealistickým limitom a obavy zo zvýšenia byrokracie a nákladov pre výrobcov batérií.

Viac v článku EURACTIV.com.