Recyklácia komunálneho odpadu sa môže zdvojnásobiť

Mieru recyklácie komunálneho a elektronického odpadu je možné až zdvojnásobiť, pri odpade v stavebníctve môže narásť o tridsať percent, tvrdí Európska agentúra pre životné prostredie.

Pomohla by plná implementácia existujúcich opatrení, spolu s prijatím nových, ktoré sú obsiahnuté v stratégii pre obehové hospodárstvo.

Miera recyklácie v sektoroch: stavebníctvo, komunálny odpad, elektronický odpad (milióny ton)
(svetlomodrá: súčasná miera recyklácie, modrá: potenciálna maximálna miera, tmavomodrá: celkové množstvo odpadu)

Zdroj: EEA