Turecko zakázalo dovoz plastového odpadu z Únie

Krátka správa.

Turecko zakázalo dovoz väčšiny plastového odpadu z EÚ. Dôvodom je, že veľká časť končí na ilegálnych skládkach.

Po tom, ako Čína výrazne obmedzila dovoz odpadov z Únie a nasledovali ju aj ďalšie krajiny východnej a juhovýchodnej Ázie sa Turecko stalo hlavnou destináciou.

Dovezený plastový odpad mal končiť v recyklačných zariadeniach, alebo mal byt premenený na energiu v spaľovniach. Environmentálne organizácie však upozorňovali, že mnoho končí na nelegálnych skládkach.

Hlavné destinácie odpadu vyvezeného z EÚ (mil. ton, 2020)

Zdroj: Eurostat