Slovensko má priestor pre ďalšie zvyšovanie skládkovacích poplatkov

Európska únia pre rok 2020 stanovuje cieľ recyklovať 50 percent komunálneho odpadu. Slovensko sa k nemu môže priblížiť posilnením finančnej motivácie aj sankcií.

„Slovensko bez odpadu: Ako splniť európske ciele?“. To bol názov EURACTIV Stakeholder Workshopu, ktorý portál organizoval 16. mája v partnerstve s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK.

Členské štáty Európskej únie musia do roku 2020 zvýšiť recykláciu komunálneho odpadu na 50 percent. Do roku 2035 musí stúpnuť na 65 percent. Do rovnakého termínu musí skládkovanie klesnúť na 10 percent. Slovensko dnes recykluje len 30 percent odpadu, skládkuje až 60 percent. Od tohto roka je účinný nový zákon o skládkovacích poplatkoch a ministerstvo životného prostredia už predložilo ďalšiu novelu odpadového zákona.

Na otázku, ako sa môže Slovensko priblížiť k cieľu pre rok 2020, vo videu z workshopu odpovedajú:

Katarína Hobzová, expertka pre Česko a Slovensko na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre životné prostredie;

Peter Šimurka, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie na Ministerstve životného prostredia SR;

Jozef Turčány, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska;

Pavol Alexy, vedúci oddelenia plastov, kaučuku a vlákien na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave;

Joachim Quoden, výkonný riaditeľ Extended Producers Responsibility Alliance v Bruseli.