Bude to dosť drsná debata

Balík pre klímu a energetiku do roku 2030 bude závisieť na tom, že krajiny ako Dánsko budú pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov mimoriadne úspešne, zatiaľ čo iné ako Poľsko a Británia podpriemerné. Myslíte, že ide o udržateľný spôsob dekarbonizácie? A je to vôbec spravodlivé?

Dánsko nemá problém presadzovať našu súčasnú cestu smerom ku spoločnosti kompletne bez fosílnych palív a budeme to robiť stoj čo stoj. Ale, samozrejme, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, musíme skutočne do hĺbky diskutovať o tom, ako presne môžeme tento nový záväzný model pre EÚ ako takú a nie pre každý členský štát zaviesť férovým spôsobom. A spôsobom, ktorý zaistí, že skutočne môžeme dosiahnuť náš záväzný cieľ. Musíme to počas nadchádzajúcich týždňov a mesiacov ďalej preskúmať a je to jedna z vecí, ktorú budeme v dánskej vláde robiť veľmi opatrne.

Ak ale nebudú existovať záväzné ciele pre členské štáty a blok ako celok nebude smerovať k naplneniu cieľa 27 %, naozaj si myslíte, že tie isté členské štáty, ktoré zaostávajú, budú hlasovať  v prospech záväzného cieľa, aby si urobili život ešte ťažší? Dokážete si predstaviť, že to spraví Británia alebo Poľsko?

Dúfam, že aj tie členské štáty, ktoré sú skeptické voči záväzným cieľom pre každý jednotlivý štát uvidia úžitok zo spoločného záväzného cieľa, už len preto, že ak chcete v EÚ plánovať nákladovo efektívne, lacné nasadenie obnoviteľných zdrojov, nevyhnutným predpokladom je, aby sme vedeli, koľko obnoviteľných zdrojov do európskej energetickej sústavy integrujeme. Aby sme naplánovali expanziu rozvodnej siete, vyžaduje sa číslo. Potrebujeme integrovaný trh s požadovanou kapacitou, aby sa zaistilo, že môžeme efektívne zaviesť obnoviteľné zdroje. Ak nebudeme našu kapacitu plánovať, bude to drahšie než je nutné. Práve preto podporujeme záväzný cieľ.

Myslíte si, že balík prejde Európskou radou ľahko? Predseda Barroso očakáva značnú opozíciu od členských štátov, ktoré majú pocit, že zachádza príliš ďaleko, že smeruje príliš rýchlo v čase recesie. Je možné očakávať poľské veto v niektorých oblastiach?

Je príliš skoro na to odpovedať. Som si však celkom istý tým, že budeme mať diskusie. Budeme mať o tom vcelku tvrdú politickú debatu, pretože máme veľmi odlišné názory.

Ktoré oblasti budú najťažšie?

Niektoré členské štáty by preferovali, keby EÚ počkala so stanovením cieľov pre klímu a obnoviteľné zdroje až po roku 2015. Je ich zopár a som veľmi, veľmi spokojný, že Komisia predstavila cieľ pre redukciu CO2, ktorý naozaj umožní a udrží nás na ceste ku cieľom do roku 2050. Myslím, že ide o dobrý počiatočný bod pre rokovania. Bude to dosť drsná debata, ale z dánskej strany sme pripravení a očakávame, že do niekoľkých týždňov dáme na stôl formálnu dánsku pozíciu.

Až do poslednej minúty panovala neistota o tom, ako bude vyzerať cieľ pre obnoviteľné zdroje. Aké faktory viedli k záväznému číslu 27 % a akú rolu zohral nový nemecký minister pre energetiku Sigmar Gabriel?

Myslím, že je férové povedať, že štáty, ktoré sú zástancom záväzného cieľa pre obnoviteľné zdroje, obzvlášť Nemecko a Dánsko, boli proaktívne dni a týždne až do prijatia pozície. Moja premiérka osobne volala pánovi Barrosovi deň pre prijatím rozhodnutia a viem, že aj Nemci boli aktívni spolu s rovnako zmýšľajúcimi krajinami ako Írsko, Francúzsko a Taliansko. Dúfam a myslím si, že to malo vplyv. Ale, samozrejme, keď ide o členské štáty, to, čo zavážilo je, že šlo o dobrú myšlienku: argument, že potrebujeme záväzný cieľ, aby sme boli schopní naplánovať našu energetickú  budúcnosť. To bol ten argument, ktorý zavážil a, samozrejme, urobili sme, čo sme mohli, aby sme tento argument presadili.

Akú rolu hralo v debate o obnoviteľných zdrojoch Spojené kráľovstvo? Mnohí v Bruseli si myslia, že získali všetko, čo chceli.

Nuž, Spojené kráľovstvo zohráva veľmi silnú rolu pri zhromažďovaní skupiny zeleného rastu na propagovanie myšlienky ambiciózneho cieľa CO2. Británia si za to môže pripísať veľké zásluhy. Mali sme rozdielne názory na záväzný cieľ pre obnoviteľné zdroje. Vlastne si myslím, že to čo vzišlo [od Európskej komisie] bolo príliš kompromisné. Boli sme šťastní, že sme dostali záväzný cieľ. Len chceme zaistiť, že skutočne bude záväzný a páčila by sa nám ambicióznejšia úroveň, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo zaistilo, že ho nedostaneme pre každý jednotlivý členský štát. To bol kompromis. Je to návrh kompromisu a v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa o ňom bude rokovať.