Energetická zmena sa stane biznis modelom aj v stavebníctve

Táto zima bola tvrdou skúškou pre odstúpenie od jadra vzhľadom na silné mrazy a vysoký dopyt po energii za súčasného odstavenia ôsmich jadrových reaktorov v Nemecku. Obstáli sme v tomto teste?

Nie je žiaden dôvod v takejto skúške odolnosti neobstáť. Nemecko bolo naďalej exportérom energie. V čase keď sa nakrátko vo Francúzsku odstavilo zo siete osem reaktorov, dovážala krajina 7 gigawattov – Nemecko produkuje len zo samotných solárnych elektrární 10 gigawattov.

Dnes sa regióny, obce a domácnosti zameriavajú na energetickú autonómiu. Udržateľné technológie, ktoré sú k tomu potrebné, je možné ľahko presadiť kombináciou energetickej efektívnosti, podpory tepla z geotermálnych zdrojov, solárnej termiky a fotovoltiky. Chovanie energie, ktorá je na to potrebná, sa ľahko poskytuje a síce cez decentralizované systémy.

Kto by sa mal zasadzovať o presadenie týchto technológií?

Na rovnakej lodi sú v tomto prípade investori aj vlastníci. Politika, či už ide o štáty, regióny alebo obce, sa preto musia zasadiť o správne stimuly. Mnohé krajiny a regióny to už robia. EÚ predpísala, že po roku 2020 majú mať všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu a sami si tak zaobstarať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Je sektor stavebníctva schopný toto naplniť?

Pokiaľ ide o samotné stavebníctvo, tak áno. Výzva ale leží predovšetkým pred investormi a vlastníkmi na jednej strane a architektmi a inžiniermi na druhej strane. Mnoho investorov ale stále myslí len na náklady takýchto opatrení. Pritom tu ide o investície, pri ktorých sa jednoznačne presadia úspory.

Pripadnú tieto investície  a budúce úspory na toho istého aktéra?

Pri novostavbách sú zatiaľ dodatočné náklady tak nepatrné, že ich možno prejsť bez povšimnutia. Avšak energeticky autonómne systémy treba zahrnúť do plánovania už od úplného začiatku.

Pri prestavbe je to trochu iné. Budova sa musí nanovo upraviť. Tu už vznikajú náklady a je treba sa pozerať na každú jednotlivú budovu, ako ďaleko má zmysel zájsť pri energetickej efektívnosti, a teda to kompenzovať cez systémy obnoviteľnej energie.

Takže pri novostavbách ide len o to, aby zadávatelia, architekti a inžinieri presadili to, čo je možné uskutočniť?

Áno, preto musia byť informovaní a tieto znalosti aj vedieť použiť. Niektorí architekti sa ale ešte stále nechcú venovať integrácii solárnych zariadení. To naopak znamená, že pri nových budovách, ktoré napríklad dnes ešte nie sú vybavené solárnymi zariadeniami, ich bude možno neskôr ťažké nainštalovať.

Ako teda možno prekonať blokádu zaužívaného myslenia?

Môžeme dúfať v budúcu generáciu architektov. Ale žiaľ, veľa univerzít je stále uväznených v zastaraných schémach.  Študenti, ktorí myslia napred, sa tiež potom musia prispôsobiť skutočnosti vo firmách, v ktorých pracujú. Predsa ale existuje celá rada firiem, ktoré sa v tejto oblasti špecializujú. Malo by to byť ale niečo, čím sa zaoberá celý stavebný priemysel. K tomuto bodu sme ale žiaľ ešte nedošli.

Môžu na tom niečo zmeniť konferencie podobné kongresu, ktorý budete onedlho organizovať v Lichtenštajnsku na tému udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania?

Tí, čo projekty plánujú a tiež architekti musia pochopiť, že tu nejde o architektúru vyzbrojenú solarom. Architektúra samotná sa bude čoraz viac určovať podľa energií. Budovy sa musia od základov chápať ako energetický systém. Všetka technika využíva energiu. Je to podobne veľká revolúcia ako pred 150 rokmi vo veku industrializácie.

Akú rolu tu zohrávajú investori?

Keď majú investori dlhodobý záujem, musia dávať pozor na to, že budova nie je len žmýkačkou energie. Pre mnohých investorov je to už samozrejmosť, iní ale stále myslia len v krátkodobom horizonte. Práve pri prestavbách je k tomu ešte málo podnetov. Pokiaľ ide o dnešné investičné náklady a budúce úspory musia sa odzrkadliť v podobe nájomného podľa vyššej alebo nižšej spotreby. Tu sa žiada obrátiť aj na zákonodarcu.

Je možné si takýto podnet zaobstarať aj pri finančných produktoch?

Existujú zámery pomocných služieb, ktoré pre firmy prevezmú energetické služby. Zarábajú na tom, že ušetria na nákladoch za energie.  Ale zatiaľ sa to sotva ponúka v malej škále ako pre rodinné domy a okrem toho pre strešné solárne inštalácie.

Berú finančné trhy udržateľnosť vážne ako skutočnú šancu?

Dosiaľ sa na to pozeralo najmä ako na tému pre fondy. Trhy ako také ešte neberú udržateľnosť úprimne. To je práve dôvod, prečo sa nachádzame v cykle stále rýchlejšie prichádzajúcich finančných kríz, ktorý bude zjavne globálna ťažba ropy na maximum len ďalej posilňovať.