Berlín a Brusel hľadajú spoločnú reč v zelenej energii

Autor: xedos4, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 1. júla dalo Nemcom nádej, že ich prepracovaná legislatíva o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá si z časti kladie za cieľ chrániť ťažký priemysel pred dopadom nákladov na financovanie zelenej energie, už bude v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že švédsky systém pomoci uprednostňujúci výrobu zelenej energie na vnútroštátnom území, je zlučiteľný s právom Únie. Švédsko odmietlo podporovať zelenú energiu z dovozu.

Európsky komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia ale povedal, že v nemeckom prípade to je iné, pretože s dovezenou energiu sa nezaobchádza rovnakým spôsobom ako s energiou vyprodukovanou doma.

"Pri dovážanej elektrickej energii nemôže existovať diskriminačné zaobchádzanie," povedal pred novinármi Almunia. "Spolu s nemeckou stranou potrebujeme nájsť spôsob, ako sa zbaviť našich obáv."

Angela Merkelová, spolková kancelárka Nemecka, v reakcii na Almuniu povedala, že je pripravená bojovať zo všetkých síl proti neistote, ktorú vytvára Komisia.

Komisia by mala ukázať pochopenie pre ťažkosti Nemecka, ktoré sa snaží reformovať svoj 15 rokov starý systém dotácií, ktorý navyše treba prispôsobiť aj trhu, povedala Merkelová na schôdzi strany Kresťanskodemokratickej únie Nemecka v Berlíne.

Európska komisia na konci minulého roka oznámila, že začne prešetrovať nemecký zákon o obnoviteľných zdrojoch.

Almunia predpokladá, že vyšetrovanie potrvá dlhší čas, pričom nie je vylúčené, že bude musieť dôjsť k vráteniu dotácií, ktoré sa naliali do nemeckého priemyslu ešte v rámci starého režimu. Žiadne údaje k tomu neposkytol.

Komisia by mala hľadať riešenie problému s revidovanou nemeckou legislatívou v oblasti zelenej energie rýchlejšie.

Nájsť by sa podľa Almuniu mohlo ešte pred letnými prázdninami Komisie, ktoré sa začínajú 1. augusta. „Nie je to v mojich rukách,“ dodal.

Technické problémy

Otázky, ktoré sa prejednávajú sú technického rázu. Týkajú sa toho, do akej miery by mali byť povolené dotácie pre zelenú energiu. Na stole je aj otázka prevencie proti diskriminačnému konaniu voči dovážaným obnoviteľným zdrojom energie.

Nemecký minister hospodárstva Sigmar Gabriel rozhodnutie súdneho dvoru EÚ víta. Tvrdí, že ním budú odstránené všetky prekážky zo strany EÚ, ktoré dlho stáli v ceste nemeckej legislatíve o obnoviteľných zdrojoch energie.

Almunia berie rozhodnutie najvyššieho súdu EÚ do úvahy, ale situáciu v Nemecku vidí v inom svetle. V Nemecku sa so zelenou energiou, ktorá nie je domáceho pôvodu, zaobchádza odlišne. Rozdielne je prerozdelenie poplatkov.

Ak majú spotrebitelia platiť prirážku na domácu aj dovážanú energiu, ale príjmy z príplatku sa použijú iba na financovanie domácich výrobcov elektriny, dovážaná elektrická energia môže byť podľa Komisie konkurenčne znevýhodnená.

Nemecko, najväčší európsky trh s elektrickou energiou, je čistým vývozcom energie. Almunia odhaduje, že objem do Nemecka dovážanej zelenej energie sa pohybuje na úrovni 10 percent z celkového objemu zelenej energie Nemecka.

Obnoviteľné zdroje energie sú v Nemecku veľkou politickou témou. Ťažký priemysel hovorí o hrozbe straty konkurencieschopnosti. Tá údajne hrozí v prípade, že ťažký priemysel bude musieť, rovnako ako ostatní odberatelia energie, dotovať rozvoj obnoviteľných zdrojov.

"Pri národných problémoch je veľmi jednoduché viniť Brusel," povedal Almunia.

EurActiv / Reuters