Briti potápajú ciele EÚ v oblasti zelenej energie a efektívnosti

Podľa informácií denníka Guardian sa britská vláda snaží v Bruseli zmenšiť dosah kľúčovej environmentálnej legislatívy, a to aj napriek tomu, že oficiálne neustále obhajuje svoje odhodlanie a podporu zelenej energie.

Dokumenty, ktoré britské noviny získali, ukazujú, že predstavitelia vlády opakovane pôsobili v snahe zamedziť prijatiu prísnejších pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti, obmedziť ich dosah a previesť mnohé formulácie na dobrovoľné namiesto povinných. Londýn sa opakovane snažil zaistiť to, aby Únia neprijala nový cieľ výroby energie z obnoviteľných zdrojov (OZE).

Informácie rozvírili na ostrovoch vášnivú debatu. Materiály totiž naznačujú, že Ed Davey, ktorý nastúpil na post ministra pre energetiku vo februári, schvaľuje lobing, ktorý začal ešte za jeho predchodcu Chrisa Huhneho. Ďalšie dokumenty, ktoré denník získal na základe zákona o prístupe k informáciám, hovoria o tom, že spomínané aktivity vlády majú podporu šiestich najväčších energetických firiem v krajine.

OZE a energetická efektívnosť sú kľúčové pre redukciu emisií skleníkových plynov a odhalená pozícia Londýna podkopáva okázalé proklamovanie vlády o zelenej reforme energetiky. Koncom mája Davey predstavil návrh zákona o energetike, od ktorého si sľuboval investície firiem do nízkouhlíkových technológií a úspor vo výške 110 miliárd libier. (EurActiv, 23.05.2012)

Dlhodobé vákuum

Členské štáty sa dohodli na dosiahnutí 20-percentného podielu OZE do roku 2020, avšak smerovanie po tomto termíne je zatiaľ z pohľadu európskej politiky veľkou neznámou. Priaznivci zelenej energie pritom neustále podčiarkujú potrebu stabilného rámca a cieľov, o ktoré by sa investori mohli oprieť. Inak podľa nich zelené technológie padnú za obeť tradičnému spaľovaniu fosílnych palív.

„Obnoviteľná energia by sa mohla stať obeťou lacných cien plynu ak vlády nepodržia svoje schémy na podporu OZE,“ varoval nedávno aj hlavný ekonóm Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol.

V jednom zo získaných dokumentov, ktorý je datovaný 23. apríla 2012 a týka sa podkladov Rady EÚ v oblasti energetiky do roku 2050, napríklad Londýn vo svojich komentároch navrhol nahradiť poznámku o potenciálnom cieli 30 % podielu OZE na energetickom mixe v roku 2030 vágnejšou formuláciou – „značne zvýšený podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe“. Na inom mieste zase Briti usilovali o vyškrtnutie výrazu „naliehavo“.

Ani opatrenia energetickej efektívnosti, ktoré by Európska komisia i Parlament radi presadili v pripravovanej smernici, si u britského ministra zjavne nezískali podporu.  Materiály potvrdzujú, že ministerstvo odmieta záväznosť cieľov energetickej účinnosti do roku 2020, odmieta povinné audity efektívnosti, ktoré sú podľa EK nevyhnutné pre kontrolu dodržiavania opatrení,  a tiež nesúhlasí s niektorými krokmi modernizácie verejných budov, pričom argumentuje tým, že by mohli ohroziť verejnú bezpečnosť. Tieto postoje Londýn vyjadril v dokumente s dátumom 30. máj 2012.

„Ed Davey nastúpil do funkcie hlasným roztrubovaním svojej osobnej oddanosti energetickej účinnosti a jej mnohým prínosom, ale dosiaľ bol nebol ochotný ani schopný podporiť rázny krok k úsporám energie,“ uviedol environmentalista z organizácie Priatelia Zeme Dave Timms.

Efektívne neefektívni

Greenpeace navyše získal prepis reakcií veľkých dodávateľov energií v rámci neformálnych konzultácií ministerstva k smernici EÚ o energetickej efektívnosti.

Dcérska spoločnosť E.ONu na ostrovoch kritizovala „prístup založený na záväzkoch“, podporuje stimuly k tomu, aby samotní spotrebitelia zvýšili svoju efektívnosť. Rovnako ako spoločnosti SSE, RWE npower, Centrica a EDF odmietli návrh, aby sa nevyužité teplo z nových elektrární recyklovalo na vykurovanie budov. Firma Scottish Power v tejto súvislosti navrhla, aby sa z tohto opatrenia vyňali lokality, kde by bol tento postup neefektívny alebo nepoužiteľný. Väčšina firiem tiež nechcela pripustiť povinnú redukciu plytvania energiou.

Médiá pritom citovali slová hovorcu britského ministerstva pre energetiku, ktorý uviedol: „Spojené kráľovstvo hrá vedúcu rolu v úsilí dosiahnuť dohodu o smernici o energetickej efektívnosti. Chceme, aby bola ambiciózna, ale zároveň uskutočniteľná tu v Spojenom kráľovstve aj vo zvyšku EÚ.“

Európska komisia zdôrazňuje, že takéto ďalekosiahle zásahy do predloženého návrhu smernice budú znamenať, že EÚ bude naďalej platiť obrovské sumy peňazí za dovoz energií zo zahraničia.

„Tieto dokumenty sú dôkazom toho, že [Davey] podľahol lobistom z odvetvia fosílnych palív, ktorí bojujú za zvýšenie našej závislosti na spaľovaní importovaného a znečisťujúceho plynu na výrobu elektriny,“ vyjadril sa Joss Garman z enviro-organizácie Greenpeace. „Je to vláda, ktorá má príliš pohodlný vzťah so silnými špeciálnymi záujmami – a účet za to zaplatia britskí daňoví poplatníci.“