Britská vláda prehrala súd o znižovanie výkupných cien

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

Britské ministerstvo pre energetiku a klimatickú zmenu plánovalo znížiť dotácie pre solárne panely na strechách domov. Podľa britských súdov však postupovalo protizákonné. Nedodržalo totiž stanovenú lehotu pre konzultácie.

Mnoho domácností, samospráv ale tiež podnikov využilo štedré dotácie, ktoré sa nastavili v britskej schéme pre podporu obnoviteľných zdrojov energie v apríli 2010 s cieľom podporiť investície. V čase verejných škrtov vláda v októbri ohlásila, že od 12. októbra rozsah podpory zníži o polovicu. Termín pre konzultácie tohto kroku mal ale uplynúť až 11 dní po nadobudnutí účinnosti.

Environmentálna organizácia Priatelia Zeme a dve solárne firmy preto podali na ministerstvo žalobu. Argumentovali, že rozhodnutie je unáhlené, neprimerané a ohrozí naplánované investície.

Nižšie súdy rozhodli v neprospech ministerstva v decembri 2011, následne v januári aj pri prvom odvolaní sa voči rozhodnutiu. Došli totiž k záveru, že minister nemal nevyhnutné právomoci upraviť mieru podpory tak ako ju odôvodnil zákonom o energetike z roku 2008.

V piatok (23.3.) Najvyšší súd  zamietol aj posledné odvolanie zo strany už bývalého ministra pre energetiku Chrisa Huhneho s odôvodnením, že otázka sa vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutia súdov preukázateľne netýka zákona s významom pre širokú verejnosť, ktorej by sa mal v súčasnosti Najvyšší súd venovať. Vláda tým vyčerpala všetky svoje právne možnosti.

Vyše 30 tisíc domácností a podnikov, ktoré si solárne panely nainštalovali v termíne od 12. decembra do 3. marca tak majú nárok na vyplatenie predchádzajúcej výkupnej ceny vo výške 43 pencí za kWh vyrobenej elektriny.

„Je to tretí súd, ktorý rozhodol, že spackané solárne plány vlády sú nelegálne – prevratné rozhodnutie, ktoré zabráni ministrom spôsobovať chaos v priemysle s podobnými kráteniami dotácií v budúcnosti,“ uviedol Andy Atkins, výkonný riaditeľ Priateľov Zeme UK.

Jeremy Leggett, šéf jednej zo žalujúcich firiem Solarcentury dodal: „Dúfam, že vláde je teraz jasné, že bude braná na zodpovednosť, ak sa bude snažiť konať protiprávne a presadiť nezákonné politické zmeny.“

Minister Ed Davey je síce rozhodnutím sklamaný, avšak „dáva čiaru za týmto prípadom“. Teraz chce „sústrediť snahy na zaistenie budúcej stability a efektívnosti nákladov solaru a iných mikrogeneračných technológií pre všetkých, a nielen pre niektorých“.

Vo februári vláda predstavila ďalšie zmeny v podpornej schéme a zároveň dramaticky zvýšila ambície do roku 2020, kedy by sa zo slnka mal poskytovať dostatok elektriny pre 4 milióny domov.