Brusel varuje šesť členských štátov kvôli OZE

Zdroj: Flickr; autor: Todd Klassy

Európska komisia poslala písomné varovanie šiestim členským štátom kvôli tomu, že nevypracovali svoje národné plány pre OZE. Je to prvý krok, ktorý môže viesť až k súdnemu procesu.

Všetky členské štáty mali povinnosť do 30. júna vytvoriť národný plán, ktorým chcú napĺňať svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov. Šesť štátov tak nespravilo, povedala podľa portálu newkerala.com hovorkyňa Komisie pre energetiku Marlene Holzner. Medzi týmito krajinami figuruje aj Slovenská republika, ďalej Poľsko, Belgicko, Maďarsko, Estónsko a Lotyšsko.

Európska únia sa zaviazala do roku 2020 vyrábať 20 % energie z OZE. Tento záväzok je súčasťou boja proti klimatickým zmenám. Popri hlavnom cieli Únie má každý členský štát svoj vlastný čiastkový cieľ.

Národné ciele definuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Slovensko má podľa nej zvýšiť svoj podiel zo 6,7 % (z roku 2005) na 14 % do roku 2020. Poľsko má cieľ 15 %, Belgicko a Maďarsko 13 %, Estónsko 25 % a Lotyšsko 40 %.

Slovenský plán

Bývalá vláda v roku 2009 vypracovala prognózu, na základe ktorej by mal stavať národný plán. Podľa nej je strategickou biomasa, najmä pri výrobe tepla. V oblasti výroby elektrickej energie sa počíta s budovaním nových malých vodných elektrární a kombinovaných zdrojov na báze biomasy.

Aktuálny text akčného plánu pre OZE by mal byť predložený na rokovanie vlády SR na budúci týždeň, píše portál energia.sk.