Česko sa obracia k zelenej energii a jadru

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

Česká energetická spoločnosť ČEZ sa chce v nadchádzajúcich rozhovoroch zamerať na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energií. Firma, ktorú z 2/3 vlastní štát, chce produkovať zelenšiu energiu.

Mimovládne organizácie vyjadrili spokojnosť s tým, že firma ČEZ „sa zobudila“, hoci jej zelená stratégia nie je dokonalá a v niektorých smeroch by sa dala vylepšiť.

„Naším zámerom je znížiť emisie CO2 prostredníctvom mnohých nízkouhlíkových a bezemisných projektov a renováciou našich uhoľných elektrární, čo prinesie zvýšenie efektívnosti a ozelenenie našej produkcie elektrickej energie,“ uviedla hovorkyňa firmy Eva Nováková.

„Vítame skutočnosť, že ČEZ si konečne uvedomil dôležitosť úspor energií, ktorá je na západe v móde už mnoho rokov,“ komentoval Martin Sedlák z mimovládnej organizácie Hnutí DUHA (Priatelia Zeme Česká republika).

Do tretice, i české Ministerstvo životného prostredia „víta akékoľvek úsilie, ktoré vedie k ekologizácii produkcie elektrickej energie“, uviedla jeho hovorkyňa Petra Roubíčková.

Chvála i kritika

Aj napriek potešeniu z „prebudenia sa“, mimovládne organizácie hovoria, že ČEZ zaostáva za dobou. Snaží sa ju dobiehať „megalománskymi“ projektami, ktoré v konečnom dôsledku odporujú jednému z princípov, na ktorom fungujú obnoviteľné zdroje: decentralizácia produkcie. Sedlák dáva za príklad 30 MW fotovoltaickú elektráreň v južných Čechách.

ČEZ zvýši efektívnosť jadrovej elektrárne Temelín o 30 percent, uhoľnej elektrárne Prunéřov o 33 – 39 percent. Martin Sedlák však namieta a tvrdí, že ak by energetický gigant striktne dodržiaval českú a európsku legislatívu o prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, spomínaná uhoľná elektráreň by mala dosiahnuť až o 42 – 45 percent vyššiu efektívnosť.

„Používaním najlepších dostupných technológií by ČEZ mohol ročne šetriť pol milióna ton uhlia,“ doplnil Sedlák.

Posilnenie jadrovej flotily

Popri výstavbe nových, ako i modernizácií starších elektrární a intenzívnejšom využívaní biomasy, bioplynu, veternej a vodnej energie chce ČEZ vybudovať dva nové bloky v jadrovej elektrárni Temelín a po jednom bloku v jadrových elektrárňach Dukovany a Ledvice.

Rozširovanie jadrových kapacít kritizujú environmentálne organizácie, ako i zelení poslanci v českom parlamente. Dve najväčšie politické zoskupenia – ODS a ČSSD – takýto krok podporujú.

Spotreba tuhých palív v Českej republike v období 1990 – 2004 klesla o 35 percent. V súčasnosti sa tuhé palivá podieľajú na energetickej skladbe 42 percentami, čo je viac ako dvojnásobok priemeru EÚ (18 percent). Jadrová energia sa podieľa na tvorbe energií 15 percentami, obnoviteľné zdroje 7 percentami.

Pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, 30 percent sa získava z jadra, 60 percent spaľovaním uhlia a 6,5 percenta z obnoviteľných zdrojov.

Úloha financovania z fondov EÚ

Súčasná podoba energetickej stratégie „reflektuje dlhodobé potreby Českej republiky“ a „berie do úvahy situáciu v susedných krajinách“, vyhlásil hovorca českého Ministerstva obchodu Matyáš Vitík.

Zelení aktivisti kritizujú energetickú stratégiu, pretože podľa nich kladie veľký dôraz na „špinavé“ zdroje a rozširovanie uhlia na severo-západe krajiny nad existujúce ekologické limity.

ČEZ „spravidla nevyužíva projektové financovanie“, čo znamená, že väčšinu svojich aktivít financuje na základe „súvahy príjmov“. Firma využíva peniaze zo štrukturálnych fondov len na  isté typy výskumných projektov a renovovanie tepelných elektrární, doplnila hovorkyňa Nováková.

Na druhej strane, operátor elektrickej prenosovej sústavy ČEPS chce získavať zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ, ako i z Európskej investičnej banky, uviedla hovorkyňa Jana Jabůrková. V nasledujúcej dekáde chce investovať do prenosovej sústavy 160 mil. eur ročne, pričom prostriedky chce získať v rámci 10-ročného európskeho rozvojového plánu.