Čína a EÚ našli „priateľské riešenie“ sporu o solárne panely

„Som spokojný s ponukou cenového záväzku, ktorý predložili exportéri solárnych panelov z Číny,“ uviedol komisár pre obchod Karel De Gucht. „Je to priateľské riešenie, ktoré hľadali EÚ aj Čína.“

Po týždňoch intenzívnych rokovaní sa obe strany dohodli na minimálnej cene čínskych solárnych produktov dovážaných do EÚ. Od 6. júna bolo na dovoz solárnych produktov z Číny zavedené dočasné dovozné clo vo výške 11,8 %. Víkendovú dohodu sa podarili dosiahnuť len týždeň pred skončením lehoty, po ktorej malo byť clo zvýšené v priemere na 47,6 %. Proti zavedeniu vysokých dovozných ciel sa postavila väčšina členských štátov EÚ.

Cenový záväzok je formou alternatívneho riešenia, ktorý umožňujú pravidlá WTO aj EÚ. Vývozca namiesto toho, aby podliehal clu, súhlasí s vývozom produktu, ktorý je predmetom prešetrovania, nad určitý cenový limit. Keď vývozné ceny presahujú túto hranici, produkty spoločnosti sú oslobodené od ciel, ktoré by sa inak v prípade dovozu uplatňovali. Tento postup podlieha určitým podmienkam, napr. Komisia musí byť schopná monitorovať dodržiavanie záväzku.

EK: Odstránenie dumpingu + stabilné dodávky

Dohoda zastaví ďalšie stupňovanie obchodného sporu medzi obchodnými partnermi. Dovoz čínskych solárnych produktov do Európy odhaduje na 21 miliárd eur ročne. Čínski výrobcovia pokrývajú asi 80 % európskeho trhu so solárnymi panelmi a ich produkcia je 1,5-násobkom celosvetového dopytu.

Komisia v rámci predchádzajúceho vyšetrovania dospela k záveru, že čínske produkty dostávajú nedovolenú štátnu podporu , vďaka ktorej sa na európskom trhu predávajú za nižšie ceny ako je ich bežná trhová cena.  

„Reálna hodnota čínskych solárnych panelov predávaných do Európy by v skutočnosti mala byť o 88 % vyššia než cena, za ktorú sa v skutočnosti predávajú. Čínsky dumpingový vývoz vyvíjal na trh EÚ neprimeraný cenový tlak, čo malo značný negatívny vplyv na finančné a prevádzkové výsledky európskych výrobcov,“ uviedla v júni Európska komisia.

Nová dohoda podľa Komisie berie do úvahy jedinečné okolnosti na trhu so solárnymi panelmi a má zaistiť rovnováhu medzi dvoma kľúčovými prvkami: dovoľuje odstrániť zistený škodlivý dumping a zároveň umožňuje stabilné dodávky panelov pre trh EÚ. Ďalšie detaily dohody chce komisár De Gucht zverejniť až po oficiálnom schválení Európskou komisiou.

Agentúra Reuters s odvolaním na diplomatický zdroj z EÚ uviedla, že dohodnutá minimálna cena je 0,56 eura za watt. Navyše bude mať podľa dohody Čína povolené  pokryť asi polovicu dopytu po solárnych paneloch v Európe, t.j. približne 7 gigawattow, bez toho, aby podliehali clu.

Skončí dohoda na súde?

Asociácia EU ProSun, ktorej sťažnosť minulý rok spustila vyšetrovanie prípadu, nie je s dohodou spokojná. Prezident združenia Milan Nitzschke označil dohodu za protiprávnu a chce ju napadnúť na Súdnom dvore EÚ.

EK podľa neho vyšla Číne príliš v ústrety, nechala sa ňou vydierať a ustúpila. Nitzschke neverí, že kompromis zmierni poškodzovanie európskych producentov solárnych panelov. Tvrdí, že dohodnuté minimálne ceny sú stále na dumpingovej úrovni a budú sa musieť onedlho opäť upraviť.

Komisár pre obchod nesúhlasí s tým, že podľahli čínskemu tlaku.

„Keď tento záväzok vstúpi do platnosti, európski dodávatelia zistia, že ochrana pred čínskym dumpingom šla hore zo súčasných 11,8 % na 47,6 % pre tých exportérov, ktorí sa na záväzku nepodieľajú. Títo exportéri tvoria takmer 30 % súčasného čínskeho exportu,“ vysvetlil De Gucht v pondelok (29.7.).

Čína v reakcii na zavedenie cla reagovala v júni spustením vyšetrovania dumpingu voči vínu pochádzajúcemu z EÚ. Diplomati z oboch strán očakávajú, že Peking ako prejav dobrej vôle prípad ukončí.

„Budeme potrebovať konštruktívny prístup medzi Čínou a EÚ aj pre iné prípady ovplyvňujúce náš obchod. A úprimne dúfam, že riešenie, ktoré sme našli v prípade solárnych panelov, stanoví tón aj pre tieto diskusie,“ dodal komisár.

(EurActiv/Reuters/TASR)