Čínski solárni výrobcovia čelia v EÚ druhej sťažnosti

Skupina európskych producentov na čele s nemeckou firmou SolarWorld AG žiada, aby solárne moduly a wafery vyrábané v Číne podliehali cenovému navýšeniu o 120 %, solárne články o 80 %. Je to podľa nich nevyhnutné na to, aby sa obnovili zisky európskych firiem.

„Ak výsledky antidumpingového vyšetrovania povedú k takému nárastu nákladov, ktoré požaduje EÚ, môžeme očakávať návrat k cenám v roku 2009 bez výkupných cien v danom roku,“ uviedla Jodie Roussell, hovorkyňa čínskej spoločnosti Trina Solar.

Opozičná skupina firiem – Aliancia za cenovo dostupnú solárnu energiu (AFASE) – v utorok zverejnila niektoré detaily predchádzajúcej sťažnosti, ktorú EU ProSun podala koncom júla. V sťažnosti sa uvádza, že rozdiel medzi predajnými cenami na domácom čínskom trhu a exportnými cenami do EÚ sa pohybujú medzi 60 -70 % pri solárnych moduloch, 70 – 80 % pri solárnych článkoch a 80 – 90 % pri solárnych waferoch.

Podľa AFASE sa ale tieto výpočty zakladajú na amerických cenách – a nie skutočných údajoch o predaji v Číne – a to kvôli tomu, že Čína nie je trhovou ekonomikou.

„EU ProSun teda došiel k dumpingovému rozpätiu, ktoré nesúvisí so skutočnými predajnými cenami a nákladmi v Číne,“ uviedla AFASE.

Čínske firmy majú v súčasnosti viac než 50 percentný podiel na svetovej výrobe fotovoltických zariadení.

Nová sťažnosť

V utorok (25.9.) koalícia EU ProSun predložila Európskej komisii druhú sťažnosť na čínsku konkurenciu a to priamo voči „nelegálnych solárnym dotáciám“ zo strany štátnych bánk.

V podobnom prípade už tento rok americké ministerstvo pre energetiku rozhodlo, že Peking poskytoval tomuto sektoru dotácie vo výške 25 miliárd dolárov (€19,33 mld.), napríklad vo forme pôžičiek s nízkym úrokom, prideľovania voľnej pôdy alebo dotovanej energie.

„Žiadame Európsku komisiu, aby šla do Číny a pozrela sa na ich účtovníctvo. Očakávam, že nájdu oveľa viac [než $ 25 miliárd v dotáciách],“ uviedol pre EurActiv predseda EU ProSun Milan Nitzschke. „Len Čínska rozvojová banka poskytla úvery asi vo výške 33 miliárd eur firmám, ktoré by na Západe nikdy pôžičku nedostali.“

„Čínske vládne dotácie sú dostupné len pre čínske firmy. Masívne dotácie a štátna intervencia podnietila nadmernú kapacitu vo výške viac než 20-násobku celkovej čínskej spotreby a blízko dvojnásobku celkového svetového dopytu. Preto muselo ísť viac než 90 % čínskej produkcie na vývoz,“ uviedol Nitzschke.

Táto „iracionálna nadprodukcia“ podľa neho nedokáže priniesť zisky a väčšina firiem „by dávno zbankrotovala nebyť týchto nekonečných vládnych dotácií“. „Medzitým viac než 20 veľkých európskych solárnych výrobcov len v roku 2012 vyhlásilo insolventnosť,“ dodal.

Európska komisia má 45 dní na rozhodnutie o tom, či spustí ďalšie vyšetrovanie. To by mohlo ešte viac zvýšiť riziko protiopatrení zo strany Pekingu, ktoré požadujú čínske firmy.