Členské krajiny meškajú s doručením plánov pre OZE

Foto: www.mmisso.com

Včera (30.6.) uplynul konečný termín, do ktorého mali členské štáty EÚ doručiť Komisii svoje záväzné národné akčné plány pre využívanie OZE. Philip Lowe, generálny riaditeľ EK pre energetiku, informoval, že dokumenty doposiaľ doručili len dve krajiny.

Termín dodržali len Holandsko a Dánsko. Podľa informácií, ktoré sme publikovali pred týždňom, Slovensko by si mohlo splniť svoju povinnosť do piatka 2. júla. Juraj Novák (MH SR) začiatkom júna pripustil, že pre voľby do NR SR sa „môže termín posunúť o maximálne dva dni“. (EurActiv 23/06/10).

Členské krajiny EÚ aj napriek problémom s rastom deficitu vo verejných financiách budú musieť investovať viac do sektora OZE, aby stlačili ceny za takto získané energie, hovorí Lowe. Dopĺňa však, že sa budú musieť hľadať nové stimuly, pretože udržať fungovanie na princípe garantovaných výkupných cien bude náročné.

Ďalším problémom, ktorému čelí EÚ, je dosiahnutie záväzku, aby sa do roku 2020 podieľali obnoviteľné zdroje podielom 10 percent na spotrebe energií v doprave. Nakoľko elektromobily môžu pre technologické limity zohrávať významnú úlohu až po roku 2020, v nasledujúcej dekáde by sa za zvýšenie účtu za energie mohli zaslúžiť biopalivá.

V Bruseli sa v tomto období intenzívne debatuje o zmenách vo vzorcoch využívania poľnohospodárskej pôdy v dôsledku zvýšenia dopytu po pestovaní energetických plodín. Ku koncu roka sa očakáva prijatie štúdie, ktorá by mala odpovedať na otázku, či je potrebné prijať v tejto téme dodatočné kroky alebo nie. Dnes je miera dôsledkov nejasná, ale viacero štúdií naznačuje, že podpora biopalív prvej generácie môže mať negatívne dôsledky pre snahu znižovať mieru tvorbu emisií CO2.

Lowe uzatvoril, že zovšeobecňovanie by nebolo správne a preto nemožno každú formu biomasy označiť za neudržateľnú. Prisľúbil, že Komisia bude brať do úvahy vedecké zistenia a v nadväznosti na ne prijme do konca roka rozhodnutia.