Clo na solárne panely z Číny môže byť retroaktívne

V septembri minulého roku spustila Európska komisia antidumpingové vyšetrovanie dovozu solárnych modulov a ich kľúčových komponentov (článkov a waferov) z Číny. Do 6.6. môže rozhodnúť o zavedení dočasných colných taríf, ak to uzná za opodstatnené. Termín pre zavedenie definitívnych ciel, ktoré vyžaduje schválenie členskými štátmi, je 5.12.2013.

Od dnes (6.3.) prebieha registrácia dovozu predmetných výrobkov. Ide o štandardný krok v procese vyšetrovania EÚ a v prípade potreby umožňuje retroaktívne zavedenie cla od tohto dátumu.

V roku 2011 dosiahol objem dovozu solárnych panelov z Číny 21 miliárd eur. Ide tak o dosiaľ najväčšie vyšetrovanie Európskej komisie, kde proti sebe stoja dve koalície firiem – EU ProSunAFASE. Obe sa zhodujú v jednom – registrácia bude mať okamžitý účinok na trh a riziko zavedenia cla môže dovozcov odradiť.

Pracovné miesta

Obe strany odkazujú na vplyv potenciálneho cla na ceny panelov a zamestnanosť v Európe.

Združenie čínskych výrobcov AFASE vydalo vo februári štúdiu, vypracovanú nemeckou konzultačnou spoločnosťou Prognos, podľa ktorej môžu európske firmy zapojené do logistiky či inštalácie čínskych panelov len v roku 2013 prísť o 8 miliárd eur a 193.800 pracovných miest. O dva roky neskôr by to mohlo byť až 242.000 pracovných miest.

Tieto závery ale odmieta združenie európskych solárnych producentov EU ProSun. Odkazuje na vývoj v USA, ktoré v minulom roku zaviedlo anti-dumpingové clo vo výške 30-250 % na čínske solárne panely. Po ich zavedení sa dovoz z Číny znížil o 80 %, ale napriek tomu rástol počet nových inštalácií a klesala cena panelov v súlade s technickým pokrokom.

„Čínske tvrdenia, že antidumpingové clá zničia pracovné miesta v EÚ sú absurdné,“ uviedol predseda EU ProSun Milan Nitzschke. „Po zavedení ciel na dumpingový dovoz z Číny počet pracovných miest v solárnom priemysle v USA stúpol. Je to najlepší dôkaz toho, že férová súťaž je lepšia než štátom plánovaná ekonómia.“