EÚ vyšetruje dovoz čínskych solárnych panelov

Európska komisia dnes (6.9.) začala antidumpingové vyšetrovanie dovozu solárnych panelov a ich kľúčových súčiastok, ktoré pochádzajú z Číny. Pokiaľ ide o hodnotu dotknutého dovozu, je to jedna z najväčších antidumpingových sťažností, ktoré EK dosiaľ dostala.

Solárni producenti z Nemecka, Talianska, Španielska a ďalších členských krajín, združení v asociácii EU ProSun, tvrdia, že dovážané produkty vstupujú na európsky trh s nižšími ako trhovými cenami.

V EU Prosun spojilo sily viac ako 20 európskych spoločností. Ich kolektívny výstup predstavuje viac ako 25 % produkcie Únie. Výrobcovia oponujúci sťažnosti nepredstavujú väčšiu produkciu Únie ako firmy na jej podporu. Tieto pomery sú právnymi podmienkami spustenia vyšetrovania podľa nariadenia o antidumpingu.

Vyšetrovanie sa týka solárnych panelov a ich kľúčových komponentov. Za kľúčové súčiastky sa považujú solárne články a wafery. Pri výrobe solárneho panelu sa solárne wafery (kremíkové plátky) premieňajú na články, ktoré sa potom dávajú dohromady do modulov, t.j. panelov. Niektorí výrobcovia majú integrovanú produkciu, ktorá pokrýva všetky tri segmenty, iní zase vyrábajú len wafery, články a/alebo moduly.

Obchodná vojna?

Hovorca čínskeho ministerstva obchodu Shen Danyang vyjadril „hlbokú ľútosť“ nad rozhodnutím Komisie a varoval, že obmedzenia voči ich solárnemu vývozu by mohli ohroziť globálny sektor zelenej energie. „Obmedzovanie čínskych solárnych panelov nepoškodí len záujmy čínskeho a európskeho priemyslu, ale zmarí tiež zdraví vývoj globálneho solárneho sektora a sektora čistej energie,“ uviedol Shen.

Čína ja najväčším svetovým producentom solárnych panelov. V roku 2011 vyviezla do EÚ solárne panely a ich kľúčové komponenty v hodnote približne 21 miliárd eur. Únia je pre Čínu hlavným vývozným trhom. Podľa údajov EK tu smeruje až 80 % všetkého vývozného predaja krajiny.

Čínske firmy už v júli, hneď po podaní sťažnosti, varovali pred obchodnou vojnou a Peking požiadali o zavedenie odvetných opatrení.

V máji zaviedli dovozné clá na čínske panely aj Spojené štáty.

V silnejúcej konkurencii na trhu so solárnymi zariadeniami neobstála napríklad nemecká firma Q-Cells, ktorá v apríli ohlásila platobnú neschopnosť. Minulý týždeň agentúra DPA informovala, že skrachovanú firmu za približne 250 miliónov eur odkúpi juhokórejský koncern Hanwha.

Niektoré európske firmy, ktoré sa zameriavajú na inštaláciu panelov, lacnejšie čínske výrobky vítajú, keďže sa tým technológia výroby zelenej energie stáva dostupnejšou pre širšiu skupinu obyvateľstva.

„Bez globálnej konkurencie a lacných čínskych fotovoltických modulov by sme neboli tak blízko vyrovnaniu cien, ako sme dnes,“ uviedol v apríli pre EurActiv v súvislosti s momentom, kedy sa OZE stanú cenovo konkurenčné s fosílnymi palivami generálny tajomník Európskej asociácie fotovoltického priemyslu (EPIA) Reinhold Buttgereit.

Priebeh vyšetrovania

Maximálna dĺžka vyšetrovania je podľa pravidiel EÚ 15 mesiacov, v tomto prípade teda do 5. decembra 2013. Do 9 mesiacov, teda do júna 2013, pritom môže EK rozhodnúť o zavedení dočasných antidumpingových poplatkov – ak dôjde k záveru, že existuje dostatok evidentných dôkazov.

Komisia teraz rozošle rôznym zainteresovaným stranám dotazníky, kde sa bude pýtať na informácie týkajúce sa vývozu, produkcie, predaja a dovozu solárnych panelov a komponentov. Získané údaje následne overí, a to aj priamo v priestoroch firiem.

EK preskúma tri základné okruhy: (1) či k dumpingu skutočne dochádza, (2) či sa ním poškodzuje priemysel EÚ a (3) či by zavedenie dovozných ciel ublížilo hospodárskym záujmom Únie (tzv. test záujmu Únie).

Pred zavedením konečných opatrení obmedzenia obchodu EÚ, ako jediný člen WTO, systematicky skúma uvedenú tretiu oblasť.

Napokon Komisia navrhne Rade EÚ aby buď ukončila prípad bez akýchkoľvek opatrení alebo aby zaviedla definitívne antidumpingové opatrenia v trvaní piatich rokov.