EK pridelila viac ako miliardu eur na inovačné projekty OZE

Európska komisia v utorok (18.12.) pridelila prostriedky na projekty širokej škály zdrojov obnoviteľnej energie – bioenergiu (vrátane pokročilých biopalív), koncentrovanú solárnu energiu, geotermálnu energiu, veternú energiu, energiu oceánov i inteligentné siete.

Projekty sa budú spolufinancovať z príjmov získaných z predaja 200 miliónov emisných kvót z rezervy pre nových účastníkov (new entrants reserve – NER) systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

„Tento rok Vianoce prišli skoro – dnešné rozhodnutie je významným míľnikom v politike EÚ v oblasti klímy. Program NER300 je v skutočnosti akýmsi „robin-hoodovským“ mechanizmom, v rámci ktorého znečisťovatelia ovzdušia platia veľké demonštračné projekty nových nízkouhlíkových technológií,“ uviedla komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard. „Aj vďaka tomu si EÚ udrží svoje vedúce postavenie v oblasti obnoviteľnej energie a bude svedkom vytvorenia nových pracovných príležitostí v EÚ tu a teraz.“

Po rozbehnutí projektov sa ročná produkcia energie z obnoviteľných zdrojov v Európe zvýši asi o  10 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe paliva vyše milióna osobných automobilov.

V nasledujúcich 3 – 4 rokov sa má pri konštrukcii víťazných projektov vytvoriť pracovné príležitosti pre niekoľko tisíc pracovníkov na plný úväzok. Po spustení približne tisíc pracovníkov získa na budúcich 15 – 20 rokov zamestnanie pri údržbe a prevádzke.

Bez Slovenska

Financovanie z NER300 pokryje až 50 % „príslušných nákladov“ projektu, teda dodatočných nákladov, ktoré vznikajú v porovnaní s existujúcimi, overenými technológiami. Zvyšné náklady sa majú získať zo súkromných investícií a/alebo dodatočného vnútroštátneho financovania.

Prostriedky z NER300 sa budú poskytovať ročne na základe preukázaných výsledkov (pri OZE projektov podľa množstva vyrobenej zelenej energie počas prvých 4 rokov od spustenia prevádzky). Druhou podmienkou je dodržiavanie požiadaviek o zdieľaní znalostí – technickom stave a výkone, nákladoch, manažmente projektu, environmentálnom dopade a akýchkoľvek potenciálnych zdravotných a bezpečnostných rizikách.

Medzi vybranými projektmi nefiguruje žiaden zo Slovenska. EK ale prispeje na projekt rozvoja vyspelých biopalív v Poľsku a geotermálnu energiu v Maďarsku. Najvyššie príspevky z NER300 pridelila Komisia na inovačné projekty vyspelých biopalív v Holandsku (€199 mil.) a Francúzsku (€170 mil.) a veternej energie v Nemecku (€112,6 mil.)

Viac informácií o vybraných projektoch nájdete tu.

Prehra CCS?

V rámci prvého kola súťaže Komisia neudelila financovanie žiadnemu projektu zachytávania a ukladania CO2, čo ďalej prehlbuje pochybnosti o schopnosti technológie CCS dostatočne rýchlo prispieť k znižovaniu emisií zo spaľovania fosílnych palív.

Zdôvodnila to tým, že väčšina predložených CCS projektov nebola potvrdená zo strany členských krajín, či už kvôli chýbajúcim financiám alebo nedostatku pokroku, ktorý by umožnil ich potvrdenie v stanovenom časovom rámci.

Komisárka Hedegaard vysvetlila, že plánovaných 275 miliónov eur na CCS projekty zachytávania a ukladania CO2 z prvej výzvy zostáva k dispozícii na financovanie týchto projektov v druhej fáze programu NER300. EK v čo najkratšom čase zrealizuje druhú výzvu na predkladanie návrhov, ktorá bude obsahovať nevyužité prostriedky z prvej výzvy, ako aj príjmy z rezervy pre nových účastníkov vo výške 100 miliónov EUR.

„Je to facka do tváre klimatickej politiky EÚ,“ okomentoval výsledok výzvy pre CCS projekty profesor Stuart Haszeldine, ktorý sa ich vývoju venuje na univerzite v Edinburghu.

Medzinárodná energetická agentúra v utorok vo svojej správe upozornila na pokračujúci nárast spotreby uhlia, ktorého podiel na globálnom energetickom mixe by sa mohol v roku 2017 vyrovnať rope.

„Technológie CCS sa nerozbehli tak ako sa očakávalo, čo znamená, že emisie CO2 budú naďalej značne rásť. Bez pokroku v CCS a ak ďalšie krajiny nereplikujú americkú skúsenosť a neznížia dopyt po uhlí, uhlie čelí riziku potenciálne silnej odozvy klimatickej politiky,“ uviedla šéfka IEA Maria van der Hoeven.

Program financovania NER300 realizuje Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), a to ako pri výbere projektov, predaji 300 miliónov kvót na CO2 zo systému obchodovania s emisiami EÚ, tak aj pri správe príjmov. Komisia očakáva, že príspevok z NER300 dokáže pri vybraných projektoch vygenerovať asi 2 miliardy eur zo súkromných investícií.