EK skúma, či ju neoklamali

Po tom, čo zástupcovia Európskej komisie a čínskeho ministerstva obchodu dosiahli dohodu o cenovom záväzku, agentúra Reuters informovala, že Komisia vyšetrujeť firmu, ktorej údaje, použila ako podklad pri rozhodnutí o zavedení dočasných ciel voči čínskemu dovozu.

Aliancia AFASE združuje viac ako 800 firiem predovšetkým z oblasti inštalácie solárnych zariadení vrátane tých, ktoré pochádzajú z Číny. Od začiatku sporu vystupuje ako oponent zavedenia ochranných opatrení.

V júni dostala Európska komisia list, v ktorom právnická firma Mayer Brown zastupujúca AFASE, upozornila na nezrovnali v údajoch použitých v prípade. Uviedla, že nemecká konzultačná firma Europressedienst so sídlom v Bonne nie je „expertom na vývoj fotovoltickej výroby a spotreby v EÚ… a dáta nepredstavujú nezávislé a presné informácie“.

„AFASE podozrieva Europressedienst, že dáta boli na zákazku EU ProSun,“ píše sa v liste.

Firma Europressedienst mala uskutočniť telefonický prieskum medzi inštalatérmi fotovoltických zariadení. Na jeho základe EU ProSun, ktorá svojou sťažnosťou minulý rok celé antidumpingové vyšetrovanie spustila, uviedla, že producenti solárnych zariadení z EÚ majú dostatočnú kapacitu pokryť dopyt v Únii.

AFASE poukázalo na výsledky prieskumov trhu od iných zdrojov, ako BNEF, IMS či Európskej asociácie fotovoltického priemyslu (EPIA).

V rozhodnutí Komisie o zavedení dočasných ciel zo 4. júna je Europressedienst ako zdroj citovaný 23-krát. Pochybnosti o pravdivosti použitých údajov by mohli poškodiť reputáciu odborných rozhodnutí Komisie a nahrať do karát Číne, ktorá odmietala obvinenia z dumpingu.

Kto z koho

Agentúra Reuters získala list z 2. júla 2013, ktorý Komisia adresovala konzultačnej firme, kde je oznámila plánovanú inšpekciu týkajúcu sa dodaných údajov o solárnom trhu.

Zatiaľ čo Europressedienst sa pre Reuters odmietol vyjadriť, prezident EU ProSun Milan Nitzschke odmietol obvinenia, že firma na objednávku čísla nafúkla.

Hovorca Európskej komisie v pondelok poprel, že čísla, ktoré Europressedienst poskytol, mohli ovplyvniť výsledok prípadu. Dodal, že v rámci štandardného postupu EK údaje dodané konzultantmi preveruje a spolieha sa na vlastné dáta a prieskumy.

Jeden z inšpektorov Komisie agentúre Reuters potvrdil, že v polovici júla došlo k overeniu poskytnutých makroekonomických štatistík a súvisiacich dokumentov priamo v priestoroch konzultačnej firmy. Odmietol ale uviesť detaily prebiehajúceho vyšetrovania.

(EurActiv/Reuters)