Enel Green Power profituje hlavne z vetra

autor: Dan , FreeDigitalPhotos.net

Predstavenstvo spoločnosti Enel Green Power schválilo výsledky za 1. polrok 2013. Generálny riaditeľ EGP Francesco Starace uviedol: „Tieto výsledky podčiarkujú platnosť našej rastovej stratégie a nespornosť našej prevádzkovej výkonnosti. Počas uvedeného obdobia sme zvýšili inštalovaný výkon nad 700 MW, dosiahnuc tak viac  70% cieľa, stanoveného na celý rok.“

Takmer 90 % zo spomínaných 700 MW pritom tvorili projekty v USA, ktoré pre spoločnosť zostávajú kľúčovým trhom.

Celkové príjmy EGP oproti rovnakému obdobiu v roku 2012 vzrástli o viac ako 22 %. Čistá inštalovaná kapacita vzrástla ku koncu júna o 14,5 % na 8,7 GW, najmä v sektore veternej energie. „Celkový rast v Taliansku a oblasti Európy, rovnajúci sa 0,4 GW, bol hnaný hlavne sprevádzkovaním veterných fariem v Rumunsku (0,2 GW) a Taliansku (0,1 GW), a tiež fotovoltických elektrární v Grécku (0,1 GW).

Takmer 90 % zo spomínaných 700 MW pritom tvorili projekty v USA, ktoré pre spoločnosť zostávajú kľúčovým trhom. Do konca roka by sa tam mali zrealizovať jeden až dva ďalšie projekty.

Okrem toho sa podľa generálneho riaditeľa bude firma už v auguste uchádzať o zákazku v tendri projektu veternej energie v Brazílii a v najbližších týždňoch aj v Turecku.

Až 45 % investícií, ktoré si firma vyčlenila do roku 2017 smeruje do vetra, pričom chce diverzifikovať geografické rozloženie projektov na nové trhy, ako Chile či Mexiko. Naopak, v európskych krajinách plánuje investovať menej kvôli stagnujúcemu dopytu po elektrine a nejasnému regulačnému rámcu v oblasti obnoviteľných zdrojov.

EGP vo svojej správe upozornila na zmeny, ktoré v Španielsku zavádza nový zákon z 12. júla 2013. Jeho opatrenia sú zamerané na zaistenie finančnej stability sektora elektriny v krajine. Niektoré z nich upravujú súčasný systém odmien za výrobu z OZE, kogenerácie a reziduálneho odpadu. Doterajší systém výkupných cien sa zmenil na garancie pred-definovanej návratnosti investovaného kapitálu založeného na „rozumnej ziskovosti“.

Starace uviedol, že tak ako mnohí ďalší výrobcovia zvažujú právne kroky voči tejto energetickej reforme. Podľa maklérskej firmy Kepler Cheuvreux ale táto legislatívna zmena vďaka geografickej diverzifikácii EGP predstavuje pre firmu len malú neistotu.