Energetické firmy žiadajú koordinovaný rozvoj sietí

Elektrické vedenie

„Skutočne európsky prístup k plánovaniu siete je kľúčový pre široké využívanie obnoviteľných zdrojov energie“, tvrdí Európske združenie veternej energie (EWEA) a Eurelectric, skupina zastupujúca veľkých výrobcov elektriny, ako e EDF či E.ON.

Spoločná deklarácia zdôrazňuje dôležitosť prepojenia desaťročných plánov rozvoja sietí, ktoré predkladajú európski sieťoví operátori, s cestovnými mapami rozvoja obnoviteľných zdrojov, ktoré majú tento mesiac predstaviť členské krajiny.

„Hneď ako budú publikované, musia byť Národné akčné plány pre obnoviteľné zdroje (NREAPs) začlenené do súčasného pilotného desaťročného plánu rozvoja sietí.“

Integrácia stále rastúceho množstva zariadení vyrábajúcich elektrinu z obnoviteľných zdrojov do siete je veľkou výzvou. Európa sa zaviazala, že do rokun2020 budú takéto zdroje pokrývať 20% spotreby.

Výzvu spôsobujú špecifiká elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje, a ich nerovnaké geografické rozloženie. Veterné elektrárne by napríklad vyrábali maximum na severe kontinentu v zime, v lete by zas naplno fungovali solárne elektrárne okolo Stredozemného mora.

Siete tak budú potrebovať masívnu modernizáciu, aby dokázali pružnejšie reagovať na výkyvy v dodávke a spotrebe, a dokázali zabezpečiť prenos väčších objemov elektriny cez kontinent.

„Ciele EÚ pre rok 2020 nemôžu byť podkopané nedostatočným posilnením sietí, plánovaným v desaťročnom programe rozvoja.“ Združenia v spoločnom vyhlásení podčiarkli najmä potrebu „paneurópskej“ vízie pri plánovaní infraštruktúry, nie len „kompiláciu národných plánov“.

Deklarácia tiež podčiarkuje spojenia národných trhov s elektrickou energiou. „Integrácia veľkoobchodných trhov… rozhodujúco prospeje k znižovaniu preťaženia… a integrovaniu obnoviteľných zdrojov energií ekonomicky najrozumnejším spôsobom.“

Ďalšie kroky

  • koniec júna 2010: krajiny EÚ majú predložiť národné plány rozvoja obnoviteľnej energie
  • november 2010: očakáva sa, že Komisia zverejní nový balík návrhov pre energetickú infraštruktúru