Barroso: Energia znamená rozdiel medzi životom a smrťou

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso počas otvorenia konferencie venovanej udržateľnej energii pre všetkých pripomenul, že ak chceme ešte počas nášho života ukončiť energetickú chudobu, musí Európa posilniť podporu rozvojovému svetu. V pondelok (16.4.) predstavil záväzok EÚ v rámci širšej iniciatívy Udržateľná energia pre všetkých, ktorú spustil generálny tajomník OSN Pan Ki-mun minulý rok.

Komisia navrhla nový Nástroj technickej pomoci EÚ s rozpočtom 50 miliónov eur v priebehu nasledujúcich dvoch rokoch. Prostredníctvom neho chce Brusel podporiť tých partnerov v rozvojovom svete, ktorí sa pridajú k iniciatíve a poskytnú svoju expertízu v tejto oblasti.

Pan Ki-mun privítal podporu Európskej komisie voči iniciatíve Udržateľná energia pre všetkých. „Jej silné líderstvo v tom, že energia je v centre rozvojových politík a v pokroku pri otázke prístupu k energii, pomáha umiestniť energiu a do popredia svetovej rozvojovej agendy.“

Európska únia je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci vo svete (takmer 60 % svetovej oficiálnej rozvojovej pomoci na boj s chudobou), čím zohráva kľúčovú rolu v úsilí ukončiť energetickú chudobu. Barroso zdôraznil, že v ústrety blížiacej sa konferencie OSN o udržateľnom rozvoji Rio+20, sa budú EÚ a členské krajiny snažiť zmobilizovať dodatočnú podporu až do výšky niekoľkých sto miliónov eur pre nové konkrétne investície do udržateľnej energie v rozvojových krajinách v spolupráci s bankami a súkromným sektorom.

Energia pre rozvoj

„Prepojenie medzi energiou a rozvojom je zásadné. Bez prístupu k energii jednoducho nenaplníme Miléniové rozvojové ciele,“ uviedol Barroso vo svojom príhovore. „So silným prísľubom dneška, že budeme asistovať rozvojovým krajinám pri poskytovaním prístupu k energii pre 500 miliónov ľudí do roku 2030, demonštrujeme náš vlastný záväzok a vieru, že sa k nám pripoja aj ostatní a zaistili sme, že do roku 2030 už viac prístup k energii nebude privilégiom ale právom pre všetkých.“

Nová iniciatíva EÚ „Dodanie energie rozvoju“ sa sústredí na rozšírenie a zlepšenie inovatívnych finančných nástrojov Únie. Tie by mohli zahŕňať rozvoj verejno-súkromných partnerstiev alebo vytvorenie schém pre garanciu rizík v rozvojových krajinách. Takéto „poistenie“ prostriedkov by mohlo potenciálne viesť k značným investíciám.

Každý piaty človek dnes stále nemá prístup k elektrine, čím má sa obmedzujú jeho príležitosti a bezpečnosť vo vzťahu k práci, zdravotnej starostlivosti, štúdiu či vlastnému podnikaniu. Až dva milióny ľudí ročne umiera na respiračné ochorenia, ktoré súvisia so znečistením vzduchu vnútri budov pri varení na neekologických palivách.

„V rozvinutom svete sú adekvátne dodávky energie často rozdielom medzi rastom a stagnáciou. V rozvojovom svete môžu znamenať rozdiel medzi pokrokom a zaostávaním, ale dokonca aj medzi životom a smrťou,“ upozornil Barroso.

Predstavy EK a Európanov

EÚ si stanovila za cieľ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 %, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zlepšiť energetickú efektívnosť rovnako o 20 %. Obdobný posun v klimaticko-energetickej oblasti by rada videla aj u ostatných krajín sveta.

Energetika sa stala ústredným bodom aj v rámci dlhodobého partnerstva s africkými krajinami. V máji 2009 predstavitelia krajín EÚ schválili špeciálny dôraz na poskytnutie lepšieho prístupu k moderným energetickým službám vo vidieckych oblastiach Afriky. Financovanie pre takzvaný Energetický nástroj partnerstva Afrika-EÚ sa tak zdvojnásobil z 200 miliónov na 400 miliónov eur.

Ako pripomenul predseda EK, na aktivity zlepšenie sektora energetiky v rozvojom svete už v priebehu posledných piatich rokoch Komisia venovala viac než 1 miliardu eur. Prostredníctvom viac ako 130 projektov v krajinách Afriky, Karibiku a Pacifiku tak skvalitnila energetické služby pre 12 – 13 miliónov ľudí.

Víziu podpory energie pre všetkých podporil aj prieskum verejnej mienky, ktorý si EK nechala vypracovať v marci 2012. Spomedzi viac než 13.500 opýtaných z 27 členských štátov 77 % uviedlo, že hlavným zdrojom energie pre ľudí v rozvojom svete má byť obnoviteľná energia. Ďalších 7 % obhajovalo fosílne palivá, 6 % jadrovú energiu a 4 % biomasu.

90 % respondentov Eurobarometru si myslí, že  EÚ by mala podporiť rozvojové krajiny v ich úsilí zlepšiť prístup k energii. Medzi respondentmi zo Slovenska to bolo 84 %, pričom najsilnejšiu podporu vyjadrili Cyperčania a Rumuni.

To, že z takejto podpory profituje aj samotná Únia verí 83 % Európanov a 79 % opýtaných zo Slovenska. Napokon 82 % celkových opýtaných a 72 % zo Slovenska podporilo, aby sa objem rozvojovej pomoci EÚ na projekty prístupu k energii zo súčasných 2 % zvýšil.

V septembri 2010 boli na stretnutí Energetického partnerstva Afrika-EÚ (AEEP) vo Viedni dohodnuté 3 spoločné ciele:

  • zaistiť prístup k moderným energetickým službám do roku 2020 pre ďalších 100 miliónov ľudí;
  • zdvojnásobiť kapacitu interkonektorov v Afrike a medzi oboma kontinentmi;
  • vybudovať dodatočné zdroje 10.000 MW pre vodnú energiu, 5000 MW pre veternú a 500 MW pre solárnu energiu.

V rámci Agendy pre zmenu EK a členské štáty minulý rok posilnili základy udržateľnej a inkluzívnej rozvojovej pomoci, v ktorej hrá energetika kľúčovú rolu. Prioritou je čo najvyššia účasť miestnych ľudí a využitie lokálnych a predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie.