EÚ chce elektrinu zo Sahary

Supervedenie

Ak by bol projekt úspešný, bude schopný pokryť celú spotrebu elektrickej energie v Európe, tvrdí Arnulf Jaeger-Walden, šéf Inštitútu EÚ pre energetiku v Holandsku.

Má ísť o výstavbu vysokonapäťového vedenia pre jednosmerný prúd, v cene 45 miliárd eur, ktoré privedie prúd zo slnečných elektrární na Sahare európskym spotrebiteľom. Zároveň bude potrebné postaviť novú sieť pre jednosmerný prúd, pretože väčšina sietí v Európe je konštruovaná pre striedavý prúd. Ten však nie je kvôli vysokým stratám vhodný na prenos elektrickej energie na veľmi dlhé vzdialenosti.

Myšlienka je zatiaľ len v štádiu vedeckého spracovania. Podporuje francúzsky prezident Nicolas Sarkozy i britský premiér Gordon Brown, verejní ani súkromní investori však zatiaľ nedali žiadne finančné prísľuby.

Najperspektívnejší zdroj

Zaujímavé predikcie priniesol vo svojej prednáške v rámci projektu Excelentná univerzita prof. Miro Zeman. Podľa neho je fotovoltaika dlhodobo najperspektívnejším zdrojom – pri 10% celkovej efektívnosti (výroba energie a jej uchovávanie) by stačili na pokrytie očakávanej spotreby elektrickej energie v roku 2050 fotovoltaické panely s celkovou rozlohou 1200 x 1200 kilometrov.

Čím väčšie, tým lepšie?

Hoci Brown podporuje ambiciózny saharský projekt, súčasne je kritizovaný za nedostatočnú podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov doma, v Británii.

Londýn žiada zmeny v návrhu európskej legislatívy na podporu využívania obnoviteľných zdrojov. V texte sa v súčasnosti píše, že obnoviteľná energia „má mať“ prioritný prístup do rozvodných sietí, Británia to chce zmeniť na „mala by mať“. Tvrdí, že obnoviteľné zdroje nemusia potrebovať prioritný prístup na to, aby zvýšili podiel na trhu.

Luxemburský europoslanec za Zelených Claude Turmes, spravodajca EP k tomuto legislatívnemu návrhu, britský postoj kritizuje. Taká zmena „by nás posunula späť“.

V EÚ sa stále intenzívnejšie diskutuje o potenciály malých elektrární. Podporovatelia výroby elektrickej energie a tepla v malých, domácich či komunálnych zariadeniach tvrdia, že tak možno pokryť značnú časť spotreby bez nutnosti masívnych investícií do rozvodných sietí.

Mikrovýrobcovia sa však sťažujú na administratívne prekážky a vysokú cenu pripojenia v mnohých členských krajinách, čo blokuje väčší rozvoj trhu.