EÚ na ceste k splneniu 20 % zeleného cieľa

Autor: xedos4, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Z novej správy Európskej komisie o pokroku pri dosahovaní cieľov pre rok 2020 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) vyplýva, že až 25 členských krajín „je na správnej ceste“.

EÚ v roku 2014 vyrobila až 15,3% elektrickej energie z OZE. „V porovnaní s ostatným svetom je v Európe trojnásobne vyšší objem výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete.

V roku 2020 by mala Európa vyrábať až 20% energie z OZE. Do roku 2030 by to mohlo byť až 27%, tento ciel je však záväzný iba na európskej úrovni a nie je jasné, ako ho krajiny bez národných záväzkov dosiahnu.

„Spáva opäť ukázala, že záväzné ciele sú základnou zložkou úspechu OZE v EÚ. Mali by sa preto uprednostniť aj po roku 2020, aby sme zaistili, že EÚ ostane lídrom v investíciách do zeleného sektora,“ povedal pre EurActiv Jean-Francois Fauconnier z Climate Action Network.

19 členských štátov vrátane Slovenska , Rakúska, Estónska a Rumunska podstatne prekročilo predbežné ciele na roky 2013-2014. Napríklad Slovensko podľa Komisie nebude mať problém dosiahnuť 14% podiel OZE do roku 2020.

Problémy však môže mať Poľsko a Maďarsko, ktoré musia podľa Komisie „prehodnotiť podmienky financovania“ zelených zdrojov energie.

Emisie CO2 klesajú

Zo správy vyplýva, že výsledkom využívania OZE zdrojov EÚ zamedzila vypusteniu približne 326 metrických ton hrubých emisií CO2 v roku 2012 a 388 metrických ton CO2 v roku 2013.

Štatistický úrad EÚ – Eurostat tento týždeň zároveň oznámil, že v roku 2014 v priestore celej Európskej únie v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu emisií uhlíka uhličitého zo spaľovania fosílnych palív o 5 %. Emisie CO2 sú pritom hlavným prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu a predstavujú približne 80 % všetkých emisií skleníkových plynov na území EÚ.

Najlepšie výsledky spomedzi členských štátov EÚ dosiahlo Slovensko, ktoré znížilo emisie až o 14,1%. Nasledovalo ho Dánsko s 10,7% a Slovinsko s 9,1%.

Problém s emisiami z dopravy

Súčasťou správy je aj posúdenie dosiahnuteľnosti 10 % cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v doprave a udržateľnosti využívania biopalív a biokvapalín.

Vzhľadom na predpokladaný 5,7 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave v roku 2014 Komisia považuje „splnenie 10 % cieľa za náročné, ale nie nedosiahnuteľné“.

Európsky parlament však len nedávno odhlasoval revíziu smernica o biopalivách, ktorá obmedzí podiel bionafty a biobenzínu v palive z 10 na 7%. Zvyšné 3% by si mali podeliť palivá z odpadových surovín – tzv. pokročilé biopalivá alebo elektrifikácia dopravy.

Slovenské Združenie pre výrobu a využitie biopalív sa však domnieva, že na to, aby Únia a Slovensko splnili emisné ciele, potrebovali by sme aspoň 8% mandát. „Pokročilé biopalivá sú totiž ešte v štádiu výskumu a kým sa zavedú do praxe tak, aby mohli nahradiť časť prvej generácie, potrvá to roky,“ hovorí šéf združenia Peter Kostík.“