EÚ podporila geotermálny výskum na Slovensku

Foto: Flickr/lydurs

Na Slovensku sa vyvíja bezkontaktná metóda pre ultra hĺbkové geotermálne vŕtanie. Zámer, ktorý sa zrodil pred viac ako rokom, získal v januári 2010 dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ. Súčasťou balíka sú tri granty pre tri súkromné firmy v celkovej výške 2,64 mil. eur, o ktorých rozhodla Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ z rozpočtu operačného programu Výskum a vývoj.

Výskum slovenských firiem je vo svete unikátny. Jeho cieľom je vytvoriť výstupy, ktoré sa budú dať využiť predovšetkým pri konštrukcii vŕtacej robotickej platformy ULTRADRILL. Tá sa bude od tradičných súprav odlišovať v tom, že na rozrušovanie horniny nebude používať klasický vrták, ale vysokotlakový vodný lúč, ktorý sa generuje plazmovým výbojom.

Inovatívna robotická platforma by mohla znamenať "revolúciu" v ultra hĺbkovom vŕtaní. Súčasné technológie v tomto segmente čelia dvom kľúčovým nedostatkom: Ide o časovo náročný proces a naviac v hĺbke 4 – 5 km začínajú náklady na ďalšie metre vrtu rásť exponenciálne.

V januári schválené granty by mali priniesť nasledovné výsledky aplikovaného výskumu:

  • Interdisciplinárny transfer poznatkov smerujúci k vytvoreniu inovatívnej vrtnej platformy, ktorá rozrušuje horninu vodným lúčom s ultra vysokým tlakom. Bezkontaktná metóda vŕtania bude využívať elektrické plazmové výboje, pri ktorých sa využijú poznatky o expanzii a akcelerácii plazmy. Grant pre tento projekt získala firma Geothermal Anywhere (Bratislava).
  • Vývoj a konštrukcia senzorického systému, ktorý bude odolný voči extrémnym vonkajším podmienkam – odolá teplotám prostredie vyšším ako 400 Celziových stupňov, tlaku minimálne 100 MPa a bude funkčný aj napriek vysokej miere elektromagnetického rušenia, ktoré sa vyskytuje v podzemných hĺbkach 6 – 10 km. Grant pre tento projekt získala firma Ecoland (Trnava).
  • Tretí projekt si kladie za cieľ vyvinúť vysoko výkonný pulzný zdroj elektrickej energie, ktorá bude postačovať pre plazmový výboj. Súčasťou projektu je i vývoj špeciálnych trysiek, ktoré za pomoci energie v výboja vygenerujú vysokotlakový vodný lúč. Grant získala spoločnosť EkoWatt (Láb).

O limitoch súčasných vrtných technológií hovorí Ivan Kočiš, technologický expert spoločnosti Geothermal Anywhere:

Výskum v oblasti ultra hĺbkového vŕtania budú robiť tri firmy, každá z nich zastrešuje jeden z projektov. Do výskumu a vývoja sa tiež zapoja vybrané pracoviská Slovenskej Akadémie Vied a niektoré katedry pôsobiace na fakultách Univerzity Komenského, Slovenskej Technickej Univerzity a Žilinskej univerzity.

Najväčší z troch projektov zastrešuje spoločnosť Geothermal Anywhere, ktorá je autorom konceptu pre ultra hĺbkové vŕtanie ULTRADRILL. Svoju technológiu popisuje detailnejšie na svojom technologickom blogu Geothermania.com. Na blogu tiež možno nájsť bližšiu špecifikáciu jednotlivých podporených výskumných projektov, ale i praktické všeobecné a technologické informácie o geotermálnej energetike a jej potenciáli.

Detailnejší popis toho, čo bolo impulzom pre aplikovaný výskum ultra hĺbkového vŕtania, popisuje vo videu Ivan Kočiš:

„Sme veľmi radi, že sa Agentúra Ministerstva školstva (ASFEU) rozhodla podporiť náš projekt a môžeme čerpať financovanie pre výskum a vývoj technológií pre ultra hĺbkové vŕtanie,“ vyhlásil pre EurActiv.sk Igor Kočis, výkonný riaditeľ Geothermal Anywhere.

„Priznané granty sú doplnením do mozaiky rozličných technológií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie celého vrtného systému,“ doplnil Kočiš.

Interdisciplinárny charakter výskumu

Výsledky výskumu sa budú dať použiť i v iných priemyselných odvetviach. Samotná platforma ULTRADRILL môže nájsť uplatnenie napríklad aj pri ťažbe ropy a zemného plynu, píše blog Geothermania. Geotermálna a uhľovodíková energetika čelia podobným problémom, pokiaľ ide o prevŕtanie sa k podzemným ložiskám.

Čiastkové závery aplikovaného výskumu môžu nájsť využitie aj mimo oblasť hĺbkového vŕtania a geológie. Senzorický systém bude možné využiť pri náročných typoch zvárania v metalurgickom priemysle, vo vojenských zariadeniach, ale napríklad i v elektromobiloch s hybridným pohonom.

Pulzný zdroj elektrickej energie môže nájsť uplatnenie vďaka vlastnostiam, ktoré z neho robia zariadenie s menšími negatívnymi dôsledkami pre životné prostredie, než aké vytvárajú dostupné konvenčné zdroje. Potenciálnou sférou pre uplatnenie je tiež sektor poľnohospodárstva a zdravotníctva.

Ivan Kočiš: Geotermálny potenciál sa zatiaľ nevyužíva