EÚ vyšetruje čínsky dumping skiel pre solárne panely

Zdroj: EurActiv.com

Hovorca Európskej komisie Daniel Rosario vo štvrtok potvrdil, že obchodné orgány Komisie minulý mesiac zahájili opätovné vyšetrovanie údajného dumpingu cien skla pre solárne panely.

Vyšetrovanie bolo zahájené 19. decembra na základe novembrového podnetu záujmového združenia EU ProSun, ktoré združuje približne 40% výrobcov fotovoltických panelov a 25%  výrobcov solárneho skla.

EÚ v snahe pomôcť európskym výrobcom zaviedla poplatky na import čínskych skiel pre solárne panely už v máji 2014. V rámci proti dumpingových opatrení tak čínski výrobcovia platia clá vo výške 0,4 až 36,1% v závislosti od výrobcu. EÚ navyše zaviedla aj poplatky v rozmedzí 3,2 až 17,1% pre spoločnosti vyrábajúce fotovoltické sklo, ktoré  získali dotácie od čínskej vlády.   

Európski výrobcovia však aj naďalej trvajú na tom, že májové opatrenia sú nedostatočné, pretože Čína porušuje dohodu s EÚ a naďalej umelo znižuje ceny svojich výrobkov.

„Ceny výrobkov sú v súčasnosti nižšie ako samotné výrobné náklady, a to aj keď započítame (dovozové) clá,“ zdôraznil Ulrich Frei riaditeľ záujmového združenia EU ProSun.

Európska komisia má 9 mesiacov na zozbieranie potrebných informácií. Následne musí rozhodnúť, či v prípade dumpingu skla pre solárne panely podá voči Číne oficiálnu sťažnosť.

Hodnota trhu s týmto druhom skla v EÚ je menšia ako 200 miliónov eur, čo je len zlomok celkového vývozu z Číny do EÚ.

Viacerí výrobcovia sa obávajú odvetných opatrení čínskej vlády. V roku 2013 EÚ ukončila doposiaľ najväčšie obchodné vyšetrovanie umelého znižovania cien čínskych solárnych panelov a zaviedla ochranné opatrenie.

Menej ako 24 hodín potom, čo vtedajší komisár pre obchod Karel De Gucht ohlásil zavedenie proti dumpingových 11,8 percentných taríf čínska vláda reagovala vlastným vyšetrovaním údajného dumpingu európskeho dovozu vína.   

Dovoz čínskych fotovoltických produktov do Európy odhaduje na 21 miliárd eur ročne. Čínski výrobcovia pokrývajú asi 80 % európskeho trhu so solárnymi panelmi a ich produkcia je 2-násobkom celosvetového dopytu.

Podľa vyjadrení hovorcu Komisia Európe znovuotvorenie obchodného sporu s Čínou nehrozí.

„Toto vyšetrovanie sa týka zreteľne odlišného výrobku a analyzuje dovozové ceny počas iného obdobia,“ zdôraznil pre AFP hovorca Európskej komisie Daniel Rosario.