EWEA: Budúcnosť veternej energetiky je na pobreží

Európska asociácia veternej energetiky (EWEA) predpokladá, že do roku 2020 by veterné turbíny inštalované na európskom pobreží mohli mať inštalovaný výkon 40 GW. Asociácia verí, že v prípade budovania pobrežných veterných parkov sa podarí napodobniť úspech pri inštalácii vnútrozemnských veterných elektrární, ktorých počet ročne rastie o 30 percent.

Dnes (14.9.) sa v Štokholme uskutočnila Konferencia o pobrežnej veternej energetike, kde okrem iného odznelo i konštatovanie, že v súčasnosti existujú rozpracované plány na inštaláciu výkonu 100 GW, pričom niektoré z pobrežných veterných parkov sú už v realizačnej fáze. Ak budú všetky projekty napredovať podľa plánu, po ich dokončení by mala veterná energetika uspokojovať 10 percent európskeho dopytu. Vyjadrené v množstve emisií skleníkových plynov, Európe sa podarí znížiť ročný objem tvorby CO2 o 202 mil. ton.

Nie všetky projekty, ktoré sú naplánované, sa podarí uskutočniť. Dôvodom je finančná kríza a nedostatok investícií do rizikového kapitálu. Druhým, nemenej vážnym dôvodom je nedostatočné prispôsobenie a kapacita energetických prenosových sietí, vyhlásil pre novinárov Christian Kjaer, výkonný riaditeľ EWEA.

Realistický cieľ je do roku 2020 dosiahnuť inštalovaný výkon 40 GW, čo si vyžiada investície vo výške 57 mld. eur. Kjaer však zdôraznil, že banky sú stále málo ochotné poskytovať pôžičky pre realizáciu takýchto projektov. Na druhej strane, prímorské veterné parky lákajú pozornosť veľkých firiem, ktoré sú ochotné investovať.

"Musíme vytvoriť úplne nový druh priemyslu," vyhlásil Kjaer s ohľadom najmä na to, že pobrežné veterné parky si žiadajú inú prenosovú energetickú sústavu, než veterné turbíny pripojené do siete vo vnútrozemí.

Jedna veterná turbína, ktorá sa postaví v pobrežných vodách, stojí 250 mil. eur, vyhlásil Kjaer. Naviac, rozširovanie pobrežných veterných parkov, ich obsluha a premena prístavov na riadiace centrá predstavujú výzvu, akú predstavovali morské ropné ťažobné vrty v 80. rokoch.

"Od EÚ potrebujeme, aby zabezpečila, že investor bude mať dôveru, že trh ich rizikové investície," uzavrel Kjaer.

Rozvoj európskych energetických sietí

Jednou z najväčších prekážok pre budovanie veterných parkov v pobrežných vodách je neexistencia prípojok, ktoré by doviedli energiu z mora do kontinentálnej siete. EWEA preto začala vypracúvať návrh na budovanie nadnárodnej prenosovej sústavy pre elektrickú energiu z pobrežných veterných parkov. Predpokladá, že s realizáciou projektu by sa mohlo začať v rámci prvého 10-ročného rozvojového plánu ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) – novej agentúry EÚ, ktorá sa zriaďuje podľa tretieho energetického liberalizačného balíka.

EWEA tvrdí, že je nevyhnutný istý regulačný režim, aby Operátori transmisných systémov (TSO) rozvíjali infraštruktúru nákladovo efektívnym spôsobom.