Fotovoltika v EÚ silnie

Produkcia solárnej energie rástla rýchlym tempom – za posledných 5 rokov v priemere o 40%, v 2007 dokonca o 60%. Vďaka tomu má európsky fotovoltický sektor dnes objem 14 miliárd eur ročne, konštatuje výročná Správa o stave fotovoltaiky, spracovaná Spoločným výskumným centrom (JRC) Európskej komisie.

Európa dokázala produkciu zvýšiť tak výrazne, že cieľ plánovaný na rok 2010 dosiahla o štyri roky skôr. V súčasnosti pokrýva fotovoltika 0,2% spotreby elektrickej energie v EÚ, do roku 2010 by to malo byť 0,5%, resp. množstvo ekvivalentné spotreby elektriny v Slovinsku.

Správa tvrdí, že solárna energia pomáhať produkcii najmä v období vysokého dopytu pri vlnách horúčav, ktoré nútia obmedziť výrobu v jadrových elektrárňach z dôvodu nedostatku vody na chladenie. Podarilo sa tak „ušetriť“ (v porovnaní s klasickou tepelnou elektrárňou) štyri milióny ton CO2. V budúcnosti by sa vďaka rastu objemu trhu a inováciám mala tiež znížiť cena energie z obnoviteľných zdrojov.

EÚ však čelí tvrdej konkurencii. Dôležitým hráčom sektora sa stáva Čína. Ak sa aj podarí zachovať masívnu úroveň rastu fotovoltiky, EÚ si zachová v globálnom meradle len 25% podiel na trhu.

JRC varuje, že rozšírenie produkcie bude možné len v prípade vývoja nových solárnych článkov a dizajnových konceptov. Súčasná technológia využíva obmedzené zdroje, ako je striebro, ktorého zásoby by mali byť za 30 rokov vyčerpané. „Výskum riešenia týchto problémov prebieha a dá sa očakávať, že sa podobným problémovým miestam vyhneme.“

Rast fotovoltaiky si vyžaduje „dlhodobé a spoľahlivé politické rámcové podmienky“, ktoré budú garantovať návratnosť investícií do solárnych technológií. EÚ by podľa správy mala zvážiť garantovanie prioritného prístupu k rozvodným sieťam pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov, a spustiť aj ďalšie podporné programy.

„EÚ, s asi 18,5% celkovej svetovej spotreby elektrickej energie, bude potrebovať investície takmer 59,2 miliárd eur ročne“, uzatvára štúdia.

O stave a možnostiach fotovoltaiky na Slovensku sa hovorilo koncom októbra na seminári „Fotovoltika – naša slnečná budúcnosť“. Organizátorom bola Slovak RA Agency.