Horské regióny žiadajú EÚ sústrediť sa na lokálnu energiu

Hoci EÚ spustila mnoho programov pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v mestských oblastiach (napr. Iniciatívu pre inteligentné mestá), podľa Európskej asociácie horských oblastí Euromontana sa na vidiecke oblasti príliš často zabúda.

Pokiaľ ide o energetickú politiku „radi by sme videli silnejší záujem zo strany EÚ o malé komunity a vidiecke oblasti,“ uviedla projektová manažérka Euromontany Marie Guitton.

Napokon, ide podľa nej o to, získať čo najlepší mix rôznych OZE, ktoré sú lokálne dostupné, či už ide o solárnu, veternú, vodnú a geotermálnu energiu, alebo biomasu. Dodala, že „ich optimálne využitie by sa malo rozvíjať lokálne“.

Napriek tomu, že Slovensko je bohaté na horské oblasti, výhody členstva v decentralizovanej sieti so sekretariátom v Bruseli, zatiaľ nevyužíva žiadna slovenská organizácia či región.

Energetická bezpečnosť v horských regiónoch

Zatiaľčo obyvatelia v európskych mestách považujú neprerušené dodávky elektrického prúdu za samozrejmosť, „obed v horskom regióne Francúzska môže mať viac než 10 výpadkov elektriny ročne z dôvodu búrok alebo iných klimatických podmienok,“ poznamenala Guitton.

Silné búrky, vetry či dokonca lavíny sú v takýchto oblastiach pomerne bežné, avšak môžu výrazne poškodiť elektrické rozvody a spôsobiť prerušenia dodávok.

„Dodávky do lokálnych sietí z obnoviteľných zdrojov by veľmi zlepšili energetickú bezpečnosť horských regiónov,“ uviedla a vyzvala k väčšiemu dôrazu na miestnu rozvodnú infraštruktúru s možnosťou napojiť do siete energiu z rozličných zdrojov.

Euromontana sa takisto snaží presvedčiť tvorcov politiky, aby vidieckym oblastiam poskytli viac prostriedkov na rozvoj alternatívnych zdrojov.

„Zjednodušene povedaní, ľudia žijúci v odľahlých vidieckych oblastiach by mali mať možnosť nekúriť vo svojich domov len benzínom,“ povedala Guitton s tým, že by mali mať príležitosť zlepšiť svoju situáciu aj využitím zdrojov, ktoré sa nachádzajú bližšie k nim.

Priority EÚ pre energetiku sa sústreďujú na rozvoj veľkých energetických koridorov. Euromontana však podľa slov jej projektovej manažérky upozorňuje na potrebu lepšie zvážiť „čo možno urobiť lokálne a ako lepšie využiť to, čo už máme“.

Hory: Veľký potenciál pre biomasu

Stále najrozšírenejším OZE v horských regiónov sú veľké vodné elektrárne. Podľa Guitton sa ale ich potenciál vo veľkej časti Európy naplno využil, čo podčiarkuje „potenciál pre menšie elektrárne a mikroturbíny vo veľmi lokálnej škále“.

Dodala, že najväčší potenciál tkvie v biomase. Keďže je asi 40 % horských oblastí Európy pokrytých lesmi, sú tak podľa nej potenciálne veľkým zdrojom energie i pracovných miest.

Drevo môžu použiť nielen do kozuba, ale vďaka kotlom môžu domácnosti využívať aj pelety a ďalšie drevné vedľajšie produkty ako je prach z píl.

Jeden z členov asociácie, rumunské mestečko Vatra Dornei, vo svojej veľkej elektrárni zhromažďuje prach zo všetkých píl v okolí a vyrába z neho elektrinu a teplo pre celú mestskú sieť.

Euromontana v súčasnosti skúma ako by sa v horských oblastiach dal lepšie využiť celý lesný dodávateľský reťazec. Chce rozvinúť miestne zásobovacie reťazce, aby sa vyťažené drevo neposielalo na spracovanie inam a potom nevracalo späť pre miestnu spotrebu. Región tak stráca časť ekonomickej aktivity.

Miestne projekty s pomocou EÚ

Guitton zdôraznila, že horské regióny, rovnako ako mnoho ďalších vidieckych oblastí, „nie sú dostatočne veľké“ aby sa zapojili do iniciatív EÚ v oblasti energetiky a klímy, ako je napríklad Dohovor primátorov a starostov, ktoré podporujú miestne samosprávy pri zavádzaní čistých energií a znižovaní emisií CO2. Uviedla, že malé obce alebo dediny jednoducho nemajú administratívnu kapacitu, znalosti ani peniaze na účasť v takýchto projektoch.

Trvá však na tom, že aj tieto malé oblasti „stále môžu veľa dokázať“.

Projekt RURENER, ktorý Európska komisia financuje prostredníctvom programu Inteligentná energia (IEE), sa snaží vyplniť práve „kapacitnú medzeru“ prostredníctvom pomoci malým komunitám, aby mohli vytvoriť akčné plány pre udržateľnú energiu.

Takisto združenie Euromontana podalo žiadosť na projekt v rámci programu IEE, ktorým chce zlepšiť energetickú efektívnosť, zvýšiť úspory pri vykurovaní budov v horských regiónoch počas chladných zimných mesiacov, a zvýšiť potenciál využitia OZE.

Celé interview v angličtine si môžete prečítať na tomto odkaze.