IEA: Plyn čaká zlatá éra s novými pravidlami

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) odhaduje, že zemný plyn sa do polovice 30. rokov stane po rope druhým najdôležitejším zdrojom energie na svete. Jeho podiel na globálnom energetickom mixe sa strojnásobí na objem 1,6 biliónov litrov, t.j. získa 25 % podiel. Správu zverejnila v utorok 29. mája.

Vzhľadom na rast dopytu získajú oveľa väčší význam nekonvenčné zdroje plynu, ktoré budú tlačiť na zníženie jeho ceny i súčasnej dôležitosti Blízkeho východu. Nekonvenčné zdroje by mohli v roku 2035 získať až 32 percentný podiel v plynárenskom mixe. Agentúra svoju správu nazvala „Zlaté pravidlá pre zlatú éru plynu“.

Zdôrazňuje, že pre komerčné využitie nových zdrojov, napr. bridlicového plynu, je zásadná akceptácia verejnosti, ktorú možno dosiahnuť väčšou reguláciou ťažby, zvýšením transparentnosti, dôrazom na ochranu životného prostredia a využívaním zásady najlepších dostupných technológií.

„Ak má nové odvetvie prosperovať, potrebuje si získať a udržať svoju sociálnu licenciu pre prevádzku,“ uviedol hlavný ekonóm IEA Fatih Birol, ktorý bol aj hlavným autorom „príručky“. „S tým prichádzajú finančné náklady, ale podľa nášho odhadu budú tieto dodatočné náklady pravdepodobne limitované.“

Aplikáciou načrtnutých pravidiel „by sa celkové finančné náklady rozvoja typického vrtu bridlicového plynu mohli zvýšiť o odhadovaných 7 %“, píše sa v správe.

Ekológovia: Nič nové

„Nekonvenčný plyn roztriešti status quo a úplne zmení pravidlá hry aj s veľkými geopolitickými implikáciami,“ uviedol Birol pre agentúru Reuters.

Avšak Antoine Simon, ktorý sa v enviro-organizácii Priatelia Zeme zameriava na sektor ťažobného priemyslu, zhodnotil závery IEA veľmi skepticky. „Vyžiada si to veľa času a enormné množstvo investícií, ktoré v konečnom dôsledku nepôjdu na obnoviteľné zdroje a energetickú efektívnosť, ktorou by sa emisie mohli znižovať už teraz,“ uviedol pre EurActiv.

Správa podľa neho neprináša „nič nové“ a zdá sa, že IEA sa vzďaľuje od svojej predchádzajúcej pozície jasnej podpory obnoviteľných zdrojov. „Považujeme to za celkom znepokojivé,“ dodal Simon.  

Široké spektrum občianskych organizácií upozorňujú na mnohé environmentálne riziká spojené s ťažbou plynu, najmä pri použití metódy hydraulického štiepenia. Práve kvôli obavám z kontaminácie zdrojov pitnej vody a tiež následkov podpovrchových explózií došlo k zákazu ťažby bridlicového plynu vo Francúzsku i Bulharsku. Tieto krajiny spolu s Nemeckou zaviedli aj moratórium na ďalšie prieskumné vrty.

Takisto skupina českých senátorov pripravila návrh zákona, ktorý by mal zakázať hydraulické štiepenie pri ťažbe bridlicového plynu v ČR. Naopak Poľsko sa chystá svoje zásoby nekonvenčného plynu naplno využiť a znížiť tak závislosť na dovoze z Ruska.

Dôsledky ťažby nekonvenčných zásob plynu „neboli plne prebádané, pochopené, riešené a regulované,“ uviedol Paul Johnston, ktorý pôsobí ako hlavný vedecký odborník v Greenpeace International. „Dôsledky zahŕňajú vysokú mieru úniku metánu, vážne znečistenie vody a veľmi vysokú spotrebu vody. Správa IEA v zásade potvrdzuje reálnosť  týchto obáv, ale v skutočnosti sa nevenuje ich riešeniu.“

V dokumente sa uvádza, že produkciou z ložísk nekonvenčného plynu sa do atmosféry dostane o 12 % viac skleníkových plynov než pri tradičných metódach ťažby. Toto číslo by sa však mohol znížiť pod 3,5 %, ak budú producenti dodržiavať odporúčania IEA.

Čistý plyn

„Samotným väčším spoliehaním sa na zemný plyn sa nepodarí realizovať medzinárodný cieľ obmedziť dlhodobý nárast v globálnej priemernej teplote na dva stupne Celzia,“ upozornili odborníci z IEA v správe a poukázali na potrebu zamerať sa aj na otázku energetickej účinnosti, nízkoemisných zdrojov energie a technológie ako je zachytávanie a skladovanie uhlíka.

Britský denník Guardian informoval o tajnom dokumente, ktorý koluje na najvyšších miestach v EÚ a ktorý ukazuje víťazstvo plynovej lobingu v jej radoch. Horizon 2020, ktorý má byť v novom európskom rozpočtovom rámci (2014-2020) hlavným rámcovým programom pre podporu výskumu a inovácií s rozpočtom 80 miliárd eur. Jedna z jeho línií mala byť na podporu nízkoemisných zdrojov energie, konkrétne obnoviteľných zdrojov.

Návrh dokumentu, do ktorého Guardian nahliadol, ale hovorí aj o podpore efektívnosti elektrární na zemný plyn, čím by toto fosílne palivo získalo v politike EÚ nálepku čistého paliva. Pôvodný návrh programu prešiel za pár mesiacov podstatnou zmenou a obsahuje explicitné zmienky o finančnej podpore zemného plynu, hoci ide o energetický zdroj z dlhou históriou vývoja.

S odkazom na nízkouhlíkovú cestovnú mapu do roku 2050 sa v novej verzii napríklad píše: „Na dosiahnutie týchto ambicióznych redukcií sú potrebné značné investície do výskumu, vývoja, predvádzania a zavádzanie na trh efektívnych, bezpečných a spoľahlivých nízkoemisných energetických technológií, vrátane plynu, a služieb.“ Doplnená bola práve poznámka o plyne.

„Obnoviteľná energia by sa mohla stať obeťou lacných cien plynu ak vlády nepodržia svoje schémy na podporu OZE,“ varoval Birol. „Zlatá éra plynu, nemusí byť nutne zlatou érou klímy,“ dodal.