Z pohľadu cien energií vyzerá konkurencieschopnosť európskych fabrík čierno

Autor: Sura Nualpradid, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry vzrastie do roku 2035 globálny dopyt energie o tretinu, najmä kvôli rastu spotreby v Indii a juhovýchodnej Ázii. V krajinách OECD bude dopyt rásť len nepatrne. Nízkouhlíkové zdroje energie by mali pokryť asi 40 % globálneho rastu.

„Vo svete energetiky sa formujú veľké zmeny v reakcii na posuny v ekonomickom raste, snahy o dekarbonizáciu a na technologické prelomy,“ uviedla riaditeľka IEA Maria van der Hoeven.

Prístupnosť a cenová dostupnosť energie je kritickým elementom ekonomického blahobytu a v mnohých krajinách aj priemyselnej konkurencieschopnosti.

Nové vydanie Výhľadu svetovej energetiky, ktoré IEA zverejnila tento týždeň, poukazuje na veľké rozdiely cien energií medzi regiónmi, ktoré ovplyvňujú priemyselnú konkurencieschopnosť.

So zemným plynom sa v USA v súčasnosti obchoduje za ceny, ktoré sú o dve tretiny nižšie než ceny, za ktoré sa dováža do Európy. Európske priemyselné podniky tiež platia viac ako dvojnásobok za elektrinu v porovnaní s ich konkurenciou v Spojených štátoch. Dokonca aj ceny elektriny pre priemysel v Číne sú o takmer polovicu vyššie než je úroveň v USA.

Európske podniky čaká ťažké bremeno

Podľa správy IEA budú veľké rozdiely v cenách energie vo výhľade do roku 2035 pretrvávať, čo ovplyvní stratégie firiem a investičné rozhodnutia v energeticky náročných odvetviach. Ako najjasnejšie prepojenie medzi relatívne nízkymi cenami energie a priemyselným výhľadom sa ukazuje mierny nárast globálneho exportu produktov energeticky náročných odvetví. Naopak, Európska únia môže očakávať pokles v podiele ich globálneho vývozu až o 10 % v porovnaní so súčasnosťou.

 

Zdroj: OECD/IEA, 2013

„Nižšie ceny energie v Spojených štátoch znamenajú, že sú na dobrej ceste uchmatnúť si ekonomickú výhodu, zatiaľ čo vyššie náklady pre energeticky náročné odvetvia v Európe a Japonsku sa stanú ťažkým bremenom,“ poznamenal hlavný ekonóm IEA Fatih Birol.

Riešenia: energetická účinnosť a OZE

Politikom sa podľa agentúry ponúka viacero možností ako zmierniť dopad vysokých cien energií, pričom odborníci zdôraznili najmä význam energetickej efektívnosti. Až dve tretiny ekonomického potenciálu energetických úspor zostanú počas nasledujúcich dvoch dekád nevyčerpané, ak sa neprekonajú trhové prekážky.

Jednou z nich sú pretrvávajúce dotácie fosílnych palív, ktoré podľa IEA „podnecujú k márnotratnej spotrebe“. Dotácie pre fosílne palivá v roku 2012 stúpli medziročne o 4 % a dosiahli úroveň 544 miliárd amerických dolárov (cca €405 mld.), čo je 5-krát viac než bola podpora pre obnoviteľné zdroje (OZE).

Autori správy podčiarkli, že znižovanie dopadov vysokých cien energií neznamená poľaviť v úsilí riešiť problém klimatickej zmeny. Podľa projekcií sa totiž do roku 2035 emisie oxidu uhličitého súvisiace s energetikou zvýšia o 20 %, čo by znamenalo nárast dlhodobej priemernej teploty o 3,6 °C. Podčiarkli význam dôkladne navrhnutých dotácií pre OZE, ktoré minulý rok dosiahli úroveň $ 101 miliárd. V súlade s predpokladaným rozšírením týchto technológií sa podľa Medzinárodnej energetickej agentúry globálne dotácie pre OZE vyšplhajú v roku 2035 na úroveň $ 220 miliárd (cca €160 mld.).

Európska komisia tento mesiac vydala usmernenia ako majú členské krajiny EÚ pristupovať k reforme schém pre podporu OZE. V nich zdôraznila, že podpora má byť obmedzená na nevyhnutnú úroveň, mala by reagovať na klesajúce výrobné náklady, štáty sa musia vyhnúť neohláseným a retroaktívnym zmenám a majú lepšie spoločne koordinovať svoje politiky.