Francúzsko sa pri energetickom prechode opiera o jadro

Francúzsky zákon o energetickom prechode je „v rámci celej EÚ ten najambicióznejší," vyhlásila Ségolène Royal, francúzska ministerka životného prostredia, ktorá energetický balíček predstavila.

Dlho očakávaný zákon stanovuje ciele, podľa ktorých sa má do roku 2030 zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 32%, o 40% sa majú do roku 2030 znížiť emisie CO2 vzhľadom na rok 1990, ďalší cieľ hovorí o 30% znížení spotreby fosílnych palív do roku 2030.

V súlade s cieľmi na úrovni EÚ nový zákon zároveň poodhaľuje aj ciele pre rok 2050, medzi ktoré patria aj zníženie spotreby energie o polovicu a štvornásobné zníženie emisií CO2 oproti roku 2012.

Pokiaľ ide o financovanie, Ségolène Royal vyjednala v júni počas konferencie s bankami 10 mld. eur, ktoré počas troch rokov poslúžia na financovanie energetického prechodu. Podľa environmentálnych organizácií táto suma nebude postačovať.

Konečný návrh zákona o energetickom prechode, ktorý Rada ministrov prijala 30. júla teraz poputuje pred Národné zhromaždenie a parlamentné výbory. Na program plenárnej schôdze sa dostane 1. októbra.

Ambiciózne ciele

Francúzske ciele pre emisie CO2 sú rovnaké ako tie, ktoré stanovila Európska komisia. Ciele v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov však idú v prípade Francúzska nad rámec požiadaviek.

Energetický a klimatický balíček pre rok 2030, ktorý Komisia prezentovala v januári, stanovuje ciele pre zníženie emisií CO2 o 40% v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov by sa mal v rámci energetického mixu zvýšiť na 27%. To sú ciele platné pre Úniu ako celok, nie sú to ciele národné. V októbri ich ešte musia na spoločnom summite schváliť vedúci predstavitelia EÚ.

Podľa Ségolène Royale, robí nová legislatíva z Francúzska "krajinu environmentálnej excelentnosti" a môže posilniť jeho vyjednávaciu pozíciu na októbrovom summite lídrov krajín Únie, ktorí budú diskutovať o navrhovaných cieľoch Komisie pre rok 2030. Summit sľubuje napätú diskusiu, nakoľko sa krajiny bloku rozchádzajú v názoroch na politiku v oblasti životného prostredia.

Blížiaci sa summit bude pre Francúzov zaujímavý aj z pohľadu budúcoročnej konferencie OSN o klíme, ktorú bude hostiť práve Paríž. Vlády rozvinutých a rozvojových krajín sa v Paríži budú snažiť o dohodu v snahe zmierniť proces globálneho otepľovania.

"Francúzsko musí byť príkladom," povedala francúzska ministerka.

Pomalý ústup od jadrovej energie

Návrh zákona o energetickom prechode potvrdzuje predchádzajúci záväzok francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda k zníženiu podielu energie z jadra v energetickom mixe krajiny. Podiel energie z jadra na spotrebe elektrickej energie by sa mal do roku 2025 znížiť zo súčasných 75 na 50%.

V správe prevádzkovateľa elektrickej siete RTE, je uvedené, že jadrová energia tvorila v roku 2013 až 73,3% objemu vo Francúzsku vyrobenej elektrickej energie, zatiaľ čo podiel z obnoviteľných zdrojov energie bol 18,6%.

Na rozdiel od Nemecka, ktoré sa v dôsledku rozsiahlej havárie v jadrovej elektrárni Fukušima rozhodlo zastaviť výrobu energie v jadrových elektrárňach, Francúzsko naďalej vyrába aj energiu z jadra.

"Francúzsko sa rozhodlo ísť cestou jadrovej energie, ktorá je pilierom nášho energetického mixu, " povedala Ségolène Royal.

Zákon neupresňuje, akým spôsobom dôjde k postupnému zníženiu výroby energie z jadra. Vyradenie jadrovej elektrárne Fessenheim, najstaršej jadrové elektrárne vo Francúzsku, bolo oznámené už  niekoľkokrát. Rozhodnutie o jej vyradení však nie je súčasťou zákona, ten len ohraničuje výrobu jadrovej energie na úrovni 63.2GW.

Pozície:

Podľa organizácie Réseau Action Climat prináša nový zákon určitý pokrok, najmä v rámci strednodobých cieľov, či už sa jedná o obnovu budov, mobilitu či výrobu energie. Neposkytuje ale podnet k pohybu smerom k triezvejšiemu energetickému modelu, ktorý vytvára pracovné miesta, je bližšie k predmetnému územiu a je menej znečisťujúci. Organizácia očakáva, že parlament sa ešte pozrie na všetky nedotiahnuté oblasti.

"Vývoj jadrového portfólia je stále nejasný. Hoci cieľ znížiť podiel energie z jadra na celkovej výrobe elektrickej energie o 50% je teraz oficiálny, o nástrojoch na dosiahnutie tohto cieľa, ktoré ostanú ponechané na dobrú vôľu EDF, sa bude rozhodovať až v budúcnosti."

"Pokiaľ ide o financovanie prechodu, ministerka spomenula 10 mld. eur, ktoré počas troch rokov využijú vo forme daňových úľav, úverov a fondov miestne spoločnosti, jednotlivci, podniky, banky a to najmä v oblasti energetickej obnovy budov alebo v odvetví dopravy. ADEME odhaduje, že ročné náklady na financovanie si vyžiadajú ďalších 10 až 30 miliárd eur, "uvádza WWF.

"Dnes predstavený zákon je oproti verzii z 18. júna vo všeobecnosti konsolidovanejší, myšlienka zostáva rovnaká. Ministerka ukazuje silnú podporu pre obnoviteľné zdroje energie a veternú energiu, čo vítame," povedal Frédéric Lanoë, predseda France Energie Eolienne.

"Je to jedinečná príležitosť, ako ukázať, že ekologický prechod môže vytvoriť stovky tisíc pracovných miest a predstavuje príležitosť pre našu ekonomiku. Vďaka zákonu konečne nájdeme spôsob, ako vstúpiť do 21. storočia. To ale iba v prípade, že budú k dispozícii prostriedky na financovanie tejto ambície. Potrebných bude podľa odhadov okolo 20 mld. eur ročne a zmeny v daňovom a regulačnom prostredí,“ uviedla organizácia Nicolas Hulot Foundation.

"Tento malý kus legislatívy ukazuje ambiciózne ciele, ktoré sú vzdialené a bez podpory," povedal sudca, Bertrand Pancher (Meuse).

"Som za 40% zníženie emisií CO2 do roku 2030 […], cieľ znížiť spotrebu fosílnych palív o 30% (uhlie, plyn, ropa) do roku 2030 vnímam ako veľmi ambiciózny. Úsilie sa bude sústreďovať na plyn a ropu, pretože Francúzsko už v súčasnosti nespotrebúva takmer žiadne uhlie," povedal pre AFP Gerard Mestrallet, generálny riaditeľ spoločnosti GDF Suez.

Ďalšie kroky:

  • September-október 2014: Zákon o energetickom prechode preskúma na plenárnom zasadnutí francúzske Národné zhromaždenie
  • 23.október 2014: Európska rada by mala odsúhlasiť klimatické a energetické ciele pre rok 2030
  • December 2015: klimatický summit UNFCCC v Paríži by mal odsúhlasiť návrh právne záväznej zmluvy o klíme pre všetky štáty zeme