K energetickej nezávislosti cez energetické družstvá

Napäté vzťahy medzi EÚ a jej najväčším dovozcom zemného plynu, Ruskom, dostali tému energetickej bezpečnosti na vrchol európskej agendy. Európska komisia odhaduje, že Únia v minulom roku vynakladala denne na dodávky energie 1 mld. eur.

V Belgicku a mnohých mestách a dedinách, najmä v severnej Európe, zobrali obyvatelia produkciu energie do vlastných rúk. Využívajú pri tom investičné projekty, v ktorých sa každý môže stať akcionárom.

"Toto je príležitosť pre občanov. Výroba [energie] prichádza blízko k nim," povedal na konferencii o decentralizovaných energetických systémoch Dirk Vansintjan. Vansintjan koordinuje Ecopower.

Belgické družstvo Ecopower, ktoré je čiastočne financované z prostriedkov Európskej únie, sa snaží stimulovať investície občanov do obnoviteľných zdrojov energie. Každý si môže kúpiť akcie a zapojiť sa tak do projektu.

Pri poslednom sčítaní mal Ecopower takmer 37 000 členov, vlastnil 11 veterných turbín, tri hydroelektrárenské zariadenia, jedno zariadenie využívajúce biomasu a 270 solárnych panelov.

Ecopower je jedno z viac než 2 400 družstiev zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi energie, tzv. REScoops, ktoré sa nachádzajú po celej Európe. 

Adrien Bullier, Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), vidí v tomto type modelu veľký potenciál.

COP21 v Paríži

Občania zapojení do REScoops, ktorí produkujú vlastnú nízkouhlíkovú energiu, sú podľa Vansintjana pri snahe byť „etickými občanmi“ aspoň z časti motivovaní aj túžbou zmierniť klimatické zmeny.

Komisia nedávno navrhla klimatické a energetické ciele pre rok 2030. Tie zahŕňajú 40% zníženie emisií oxidu uhličitého v porovnaní s úrovňou z roku 1990 a 27% cieľ pre obnoviteľné zdroje energie.

Brusel sa tiež zaviazal znížiť do roku 2050 emisie o 80 – 95% v porovnaní s rokom 1990.

"Európska komisia vníma komunitné energetické projekty pozitívne, najmä ak sa tieto iniciatívy opierajú o obnoviteľné zdroje energie a prispievajú tak k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a skleníkových plynov," povedala Sabine Berger, hovorkyňa komisára pre energetiku Günthera Oettingera.

Budúci rok sa vlády sveta stretnú v Paríži na konferencii COP21 OSN s cieľom dosiahnuť právne záväznú dohodu o klíme. Cieľom konferencie bude dosiahnutie dohody o obmedzení emisií uhlíka na takú úroveň, aby sa predišlo globálnemu nárastu teploty o dva stupne Celzia.

"Je potrebné uznať silu komunity ako kľúčovú stratégiu pri boji proti zmene klímy, ako aj pri hospodárskom, sociálnom a územnom rozvoji," povedal Josh Roberts, právnik ClientEarth pre oblasť životného prostredia.

Občania môžu pri spustení projektov čeliť regulačným alebo finančným prekážkam, pričom pravidlá sa naprieč krajinami EÚ líšia. Energetické trhy majú tendenciu byť ovládané malou skupinou veľkých a etablovaných hráčov.

"Projekty využívajúce obnoviteľné zdroje energie môžu byť financované, ale v niektorých krajinách je to jednoduchšie, než v iných," povedal Vansintjan.

Pozície:

"Pre toto [družstvá zaoberajúce sa energiou z obnoviteľných zdrojov] existujú príležitosti. Európa vynakladá denne na dovoz energie zhruba 1 miliardu. Ciele pre 2050 … hovoria o takmer úplnej dekarbonizácii energetického sektora, "povedal úradník Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy

"Energetické trhy nie sú dobré, hoci nie sú až také zlé ako finančné trhy. Potrebujeme novú paradigmu občianskej angažovanosti na trhu, "povedal úradník Generálneho riaditeľstva pre zdravie a spotrebiteľov.

"Obzeráme sa po radikálnej zmene v energetickom sektore," povedal Thomas Pensel, úradník mesta Mainz, Nemecko. "Usilujeme sa o  50% zníženie emisií CO2 do roku 2030."