Kam s použitými batériami?

„Revízia Smernice o batériách predstavuje ďalší významný krok smerom k cieľu, aby sa Európa stala recyklujúcou spoločnosťou. Stanovením zberných cieľov a požiadavkou na recykláciu pomáha legislatíva ochraňovať zdravie európskych občanov a prispieva k udržateľnej spotrebe a výrobe v EÚ. Tie členské krajiny, ktoré ju ešte neprevzali, by tak mali učiniť bez meškania,“ povedal Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, pri príležitosti vstupu revidovanej Smernice o batériách do platnosti.

Do piatka (26.9.), ktorý bol posledným termínom pre všetky členské krajiny na prebratie smernice do národného práva, len 7 krajín prispôsobilo svoje zákony novým opatreniam. Ďalšie štyri Komisii oznámili, že novú európsku legislatívu prevzali čiastočne. Akokoľvek, Exekutíva teraz preskúma situáciu v celej 27-ke a krajiny vyzve na odstránenie konkrétnych nedostatkov. V krajnom prípade ich môže Komisia žalovať na Európskom súdnom dvore.

Revízia smernice prináša niektoré kľúčové zmeny:

  • požiadavka zbierať všetky typy batérií, pričom každý jeden členský štát bude musieť do roku 2012 zabezpečiť vyzbieranie štvrtiny všetkých štandardných jednorazových batérií (do roku 2016 zvýšiť podiel na 45%),
  • povinnosť všetky vyzbierané batérie recyklovať,
  • obmedzenie používania ortuti vo všetkých typoch batérií, obmedzenie používania kadmia v štandardných jednorazových článkoch,
  • zákaz podzemného skladovania a spaľovania opotrebovaných autobatérií,
  • nutnosť dosiahnuť istú úroveň efektívnosti recyklácie presne vymedzených typov článkov,
  • zavedenie princípu zodpovednosti výrobcov za celý životný cyklus; mali by sa finančne podieľať na zbere a recyklácii svojich opotrebovaných produktov, ktoré v minulosti predali.