Komisia poskytne 4 mld. eur na obnoviteľné zdroje a CCS

Zdroj: Flickr; autor: Chad Johnson

Fond NER300 (New Entrant Reserve 300) bol hlavami štátov založený v roku 2008. Jeho cieľom je podpora technológie  CCS – metódy zachytávania a skladovania uhlíka z priemyselných aktivít.

Mnohí veľkí producenti vidia v tejto metóde potenciálne najefektívnejšie riešenie v boji proti klimatickým zmenám. Stále však nie je schválené na komerčnej báze.

„Návrh bol prijatý v stredu a poskytuje finančnú podporu projektom, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov a technológie CCS,“ vyhlásil hovorca Komisie.

Zisk z predaja 300 mil. emisných povoleniek, ktoré sa nevyužijú do konca platnosti Kjótskeho protokolu v systéme obchodovania s emisiami ETS, by sa mal rozdeliť medzi zhruba 8 kvalifikovaných projektov.

Táto rezerva by mala smerovať na nové inštalácie a rozšírenie existujúcich zariadení.

Členské štáty musia Európskej investičnej banke (EIB) predložiť zoznam oprávnených projektov. EIB následne odporučí Komisii, ktoré projekty by mala vybrať.

Podľa súčasných plánov by mala EIB predať voľné povolenky na uhlíkovom trhu EÚ. Banka musí ešte spresniť, ako a kedy tak urobí.

Komisia zverejní viac detailov o tomto návrhu 8. novembra.

(EurActiv s Reuters)