Komisia prešetruje slovenské energetické kauzy

Zdroj: OZE/Shutterstock

Európska komisia koncom minulého týždňa poslala trom slovenským organizáciám výrobcov zelenej energie oficiálny list, v ktorom potvrdzuje, že začína prešetrovať, či v troch kauzách slovenskej energetiky nedošlo k porušeniu európskej legislatívy.

Informácia prichádza takmer rok po podaní sťažnosti v rámci projektu EU pilot, ktorý má zabezpečiť, aby problémy občanov a podnikov EÚ vyplývajúcich z nedodržiavania európskeho práva členskými štátmi Komisia vyriešila čo najskôr. Funguje od apríla 2008.

Prešetrovanie sa má týkať v prvom rade nezákonného odobratia podpory približne 1200 výrobcom zelenej energie.

Ešte v decembri 2014 dostali výrobcovia od troch distribučných spoločností oznámenie, že kvôli nesplneniu si administratívnych povinností im nebude na rok 2015 poskytnutá zákonom garantovaná podpora.

Keďže voči odobratiu podpory sa výrobcovia nemohli odvolať a neprebehlo ani žiadne právne konanie, asociácie výrobcov sa obrátili na podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča a Ústavný súd SR, ktorý v súčasnosti prešetruje primeranosť opatrenia.

Čítajte aj: Komisia prešetrí odobratie podpory slovenským výrobcom čistej energie

Ďalšou kauzou je zavedenie nového poplatku s názvom G-komponent, ktorý od roku 2014 musia výrobcovia platiť prenosovej sieti a distribučným spoločnostiam za to, že do siete dodávajú energiu.

Ide o tzv. poplatok za rezervovanú kapacitu, ktorý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaviedol vyhláškou z roku 2013. Jeho hlavnou úlohou malo byť zníženie ceny elektriny pre odberateľov energie, ktorí dovtedy ako jediní prispievali na údržbu distribučnej siete.

Výrobcovia energie zo slnka však tvrdia, že výška poplatku sa pre nich predražuje až na 40-násobok nastavenej tarify. Poplatok môže byť problémom aj pri udržaní si konkurencieschopnosti na spoločnom európskom trhu, keďže v okolitých krajinách podobný poplatok výrobcovia neplatia.

G-komponentom sa na podnet poslancov Národnej rady SR zaoberá aj Ústavný súd.

Poslednou kauzou, ktorú musí Slovensko vysvetliť je tzv. stop stav distribučných spoločností na pripájanie nových zdrojov obnoviteľnej energie do siete.

Do roku 2020 musí Slovensko dosiahnuť 14 % podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej hrubej spotrebe energie. Už dva roky však distribučné spoločnosti odmietajú do siete pripojiť akékoľvek veľké zdroje OZE nad 10 MW.

Čítajte aj: Podiel zelenej energie v EÚ sa za 10 rokov zdvojnásobil

Slovenská elektrizačná prenosová sústava stop stav zdôvodňuje tým, že s väčším množstvom OZE by nedokázala zaručiť stabilitu siete. Technická štúdia však dodnes chýba.

Slovenská republika musí Komisii odpovedať v priebehu 10 týždňov. Ak európska exekutíva vyhodnotí odpovede ako nedostatočné, môže voči SR začať právne konanie tzv. infringement, ktorý môže skončiť až na Európskom súdnom dvore.