Minister: Taliansko by nemalo zanevrieť na výskum jadra

„Nukleárny výskum ukazuje smerom k čistej energiu v strednodobom horizonte,“ vyjadril sa taliansky minister životného prostredia Corrado Clini v rozhovore pre taliansky EurActiv. „Obnoviteľné zdroje, ktoré silne podporujeme a propagujeme, sú súčasnosťou a blízkou budúcnosťou. V tomto ohľade nevidím žiaden protiklad.“

V júni 2011 Taliani v referende odmietli obnoviť v krajine výrobu elektriny v atómových elektrárňach, v neprospech čoho hlasovali už po jadrovej havárii v Černobyle.

„Je ale potrebné študovať evolúciu jadrovej technológie, aby naša krajina nezostala pozadu a získať znalosti o zužitkovaní inovácií v ostatných oblastiach výskumu,“ dodal Clini.

Najznámejším príkladom jadrového výskum je projekt vývoja termonukleárneho experimentálneho reaktora ITER, na ktorom sa podieľa aj Európska únia. Rozdielne názory európskych inštitúcií na zdroje pre budúce financovanie projektu jadrovej fúzie ale môže ohroziť jeho ďalšie pokračovanie. (EurActiv, 3.1.2012)

Implementácia politík EÚ

V súvislosti s energetickou cestovnou mapou EÚ do roku 2050, ktorá rysuje možnosti pre znižovanie emisií skleníkových plynov do polovice storočia, Clini pripomenul nedávne oparenia, ktoré talianska vláda prijala na reguláciu fluórových plynov a dobrovoľnú dohodu sú súkromnými spoločnosťami o meraní svojej uhlíkovej stopy.

„Našťastie sme zaznamenali veľkú ochotu pokročiť pri redukcii emisií. Stratégie na podporu energetickej efektívnosti a predovšetkým produkcie obnoviteľnej energie s adekvátnym výskumom a vývojom pre znižovanie nákladov výroby, i zlepšovanie výrobnej kapacity elektrární postupne spájajú svoje sily,“ uviedol.

Spoločnosť Enel, ktorá pôsobí aj na Slovensku, sa napríklad vďaka svojmu environmentálne zodpovednému prístupu dostala do rebríčka najvýznamnejších svetových spoločnosti, ktoré poskytujú transparentné správy o výsledkoch znižovania emisií skleníkových plynov.

Pri otázke o pokroku v rokovaniach o smernici o energetickej účinnosti sa Clini vyhol priamej odpovedi o tom, či by sa cieľ 20 % mal stať záväzným. Výbor Európskeho parlament v decembri počas diskusie o smernici podporil návrh, aby sa tento cieľ stal právne záväzným, niektoré členské štáty to ale rázne odmietajú.

Minister poukázal na národný plán zdanenia energetickej účinnosti, ktorý podľa neho chápe prekonanie environmentálnych výziev a hospodársky rast ako „dve strany jednej mince“.

„Daňová výnimka 55 % pre energetickú efektívnosť dala jasný signál, že vláda má v úmysle pracovať v tomto smere, pretože myšlienka, ktorú musíme prekonať, je, že ľudia, ktorí pri svojej spotrebe rešpektujú životné prostredie, by mali mať prínos z ekonomíckej výhody,“ povedal Clini.

Medzinárodné rokovania

Minister taktiež prezradil, že v decembri bolo v Durbane možné dosiahnuť dohodu vďaka ústupkom Číny, ktorá „prekonala kruh vzájomnej nedôvery voči USA“. Zdôraznil svoju nedávnu návštevu v Brazílii, kde diskutoval o možnostiach spolupráce v svetle nadchádzajúceho summitu o udržateľnom vývoji v Riu de Janeiro, ale tiež o olympiáde, ktorá sa v rovnakom meste bude konať v roku 2016.

„Prostredníctvom podpory zo strany talianskeho ministerstva životného prostredia, vedeckých inštitúcií a talianskeho priemyslu máme za cieľ dosiahnuť ambiciózny program environmentálnej obnovy Ria de Janeiro vzhľadom k olympiáde,“ uviedol Clini.

Talianske ministerstvo a energetické spoločnosti majú skúsenosti s podporou výroby energie z obnoviteľných zdrojov počas veľkých podujatí. Spomínaný Enel sa napríklad angažoval inštaláciou zariadení na výrobu zelenej energie v súvislosti s klimatickou konferenciou v Cancnúne. (EurActiv, 30.11.2010)

Celý rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.